Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Zápis č. 25 ze zasedání ZO ze dne 29.9.2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 29. 9. 2021 od 18.00 hodin na Obecním úřadu v Chanovicích.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
  3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2021, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, atd.
  4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (pozemky související s chodníkem Chanovice jih, apod.), rozpočtové změny, apod.
  5. Informace o prodeji bytů v Defurových Lažanech a parcel v Chanovicích
  6. Vodohospodářské náležitosti, aktuální situace, zdroje pitné vody
  7. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Václav Kubaň, Miloslav Burda, Miroslav Korbel, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat, Petra Šubová.

Viz přiložený dokument v PDF.

Číst dále