Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Zápis č. 25 ze zasedání ZO ze dne 29.9.2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 29. 9. 2021 od 18.00 hodin na Obecním úřadu v Chanovicích.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
  3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2021, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, atd.
  4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (pozemky související s chodníkem Chanovice jih, apod.), rozpočtové změny, apod.
  5. Informace o prodeji bytů v Defurových Lažanech a parcel v Chanovicích
  6. Vodohospodářské náležitosti, aktuální situace, zdroje pitné vody
  7. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Václav Kubaň, Miloslav Burda, Miroslav Korbel, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat, Petra Šubová.

Viz přiložený dokument v PDF.

Číst dále

Zápis ZO č. 24 ze dne 26. 8. 2021

Zápis č. 24 ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 26. 8. 2021 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Chanovicích.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 23 ze ZO ze dne 28.7.2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 28. 7. 2021 od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Chanovicích.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 21 ze ZO ze dne 27. 5. 2021

zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 27. 5. 2021 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 20 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 31. 3. 2021

Ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 31. 3. 2021 od 18.00 hodin v Konírně v zámeckém areálu v Chanovicích.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 13 ze ZO ze dne 28. 5. 2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 28. 5. 2020 od 18.00 hodin v obecní budově v Defurových Lažanech.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva dne 30. 12. 2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 30. 12. 2019 od 14.00 hodin na Obecním úřadu Chanovice

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 8 ze zasedání ZO 25. 9. 2019

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 25. 9. 2019 od 19.00 hodin na Obecním úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále