Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Pozvánka na ZO, které se bude konat 31. března 2021

P O Z V Á N K A

Dovoluji si Vás pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Chanovice,
které se uskuteční v zámeckém areálu v Konírně v Chanovicích
a to ve středu 31. března 2021 od 18.oo hodin.

Návrh programu:

 1. Zahájení.
 2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu.
 3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2021, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, atd.
 4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (parcely Na Výsluní Chanovice a jejich prodej, směna pozemků, atd.), rozpočtové změny, účetní záležitosti, podpora Charitě a LDN Horažďovice, apod.
 5. Vodohospodářské náležitosti, aktuální potřeby.
 6. Komunální odpadové hospodářství, doplnění smlouvy na rok 2021.
 7. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
 8. Diskuse.
 9. Usnesení.
 10. Závěr.

Ke všem bodům lze získat další informace na Obecním úřadě v Chanovicích.
Za Obec Chanovice Petr Klásek.

Číst dále

DSO Horaždovicko – oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2022-2023.

Viz přiložený dokument v PDF.

Číst dále

Nabídka k bydlení – volné pozemky v Chanovicích

Pozemky pro stavbu RD Chanovice „Na Výsluní“.
Celkem 17 parcel pro rodinné domy a 2 parcely na bytové domy, dle přiloženého plánku.
Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech a textu níže.

Aktualizováno 15.3.2021

(Pokračování textu…)

Číst dále

Nabídka 4 bytů pro trvalé bydlení v Defurových Laž. č. p. 58.

Obec Chanovice
Chanovice 36, 341 01 Horažďovice
Telefon: 376 514 353
e-mail: obec.chanovice@email.cz
IČO: 00255556

(Pokračování textu…)

Číst dále

Pronájem KD Chanovice – nabídka

OBEC CHANOVICE
Chanovice 36, 341 01 Horažďovice
e-mail: obec.chanovice@email.cz

Obec s celoročním turistickým, kulturním a společenským životem.

K pronájmu hostinec s vybavenou kuchyní a společenský sál, včetně provozního zázemí a vybavení.
Případně možnost poskytnutí k pronájmu byt 2+1 v objektu.

Písemné přihlášky podávat na Obecní úřad Chanovice.
Připojit popis Vašeho záměru: např. využití objektu, otevírací dny a doba, možnosti stravování, uvažované akce, apod.

Nájemné dohodou. Jde hlavně o kvalitní provoz.

Požadujeme:

 • seriózní jednání a řádný provoz
 • spolehlivé služby pro naše občany a další zákazníky
 • vstřícnost a spolupráci směrem k občanům a spolkům v obci
 • živnostenské oprávnění na hostinskou činnost a další zákonná oprávnění k provozování
 • aktuální výpis z rejstříku trestů

Bližší informace na telefonním čísle 376 514 353 nebo 606 745 795.
Obec Chanovice.

Číst dále

Vlajka pro Tibet v Chanovicích 2021

Pěkný den.

Vlajka pro Tibet v Chanovicích na budově obecního úřadu.

Oba moji dědové byli celoživotně zklamáni, když byli v roce 1938 odvoláni z mobilizace a začala první fáze nacistické okupace.
Další velký šok prožívali, když v roce 1968 nastala bolševické okupace naší země.
Proto vyvěšením tibetské vlajky vyjadřuji svoji nevoli s komunistickou okupací vzdáleného Tibetu a sounáležitost s lidmi v této horské zemi. I moji  víru v to, že se jim podaří opět dospět ke svobodě.

Zdravím, Petr Klásek.

Vlajka pro Tibet v Chanovicích 2021, před obecním úřadem Petr Klásek Černický

Číst dále

Dražební vyhláška 8.3.2021

o provedení elektronické dražby nemovitých věcí na k.ú. Defurovy Lažany.

Více viz přiložený dokument v PDF.

Číst dále