Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Zápis č. 26, ZO 27.10.2021

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2021, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, vodohospodářské náležitosti, atd.
 4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (pozemky související s rozvojem dřevozpracující firmy, apod.), rozpočtové změny, apod.
 5. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
 6. Diskuse
 7. Usnesení
 8. Závěr
(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 25 ze zasedání ZO ze dne 29.9.2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 29. 9. 2021 od 18.00 hodin na Obecním úřadu v Chanovicích.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2021, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, atd.
 4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (pozemky související s chodníkem Chanovice jih, apod.), rozpočtové změny, apod.
 5. Informace o prodeji bytů v Defurových Lažanech a parcel v Chanovicích
 6. Vodohospodářské náležitosti, aktuální situace, zdroje pitné vody
 7. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Václav Kubaň, Miloslav Burda, Miroslav Korbel, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat, Petra Šubová.

Viz přiložený dokument v PDF.

Číst dále