Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Hlubinné úložiště jaderného odpadu v ČR 8/2016

Shrnutí za lokalitu tzv. „Březový potok“ (původně tzv. „Pačejov nádraží“) 8,2016.


Kupčení či partnerské jednání?
Hledání řešení či utrácení peněz?
Demokracie či manipulace?
Proč je venkov stavěn do pozice nesvéprávného a neschopného?

Viz přiložený dokument.

Uloziste jaderneho odpadu v CR info 8,2016.pdf    


Číst dále

Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti ze 4. října 2016

Obce a spolky se spojily proti úložišti, chtějí změnit dosavadní postup státu.
Viz přiložený dokument.

Obce a spolky se spojily proti ulozisti.pdf    


Číst dále

Dopis pro ministra MPO 8, 2016 od Obce Chanovice

Věc: problém tzv. trvalého hlubinného úložiště radioaktivních odpadů – odpověď na žádost.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Dopis pro MPO – 28. 7. 2016 od OBCÍ z tzv. lokality BŘEZOVÝ POTOK

Věc: problém tzv. trvalého hlubinného úložiště radioaktivních odpadů – požadavek a protest.


Vážený pane ministře Mládku, dobrý den.
Jménem Obcí Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor a jejich občanů se na Vás obracíme v souvislosti s navrhovaným hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů.
Nesouhlasíme, aby na správních územích našich šesti obcí bylo stanoveno průzkumné území pro možnost vybudování podzemního úložiště vyhořelého jaderného paliva.
Dále nesouhlasíme s vybudováním podzemního úložiště vyhořelého jaderného paliva a ostatních radioaktivních odpadů na správních územích našich obcí.
Viz přiložený dokument.
Dopis 28. 7. 2016 pro MPO.pdf    


Číst dále

Zpráva o pracovním setkání na MPO ve čtvrtek 28. července 2016.

Informace z pohledu zástupců obcí z tzv. lokality BŘEZOVÝ POTOK – jedná se o obce
Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor .

Na konci minulého týdne jsme byli dopisem pozváni na setkání s ministrem J. Mládkem na MPO ČR v Praze. S tím, že si p. Mládek chtěl osobně vyjasnit postoj jednotlivých obcí při dalším postupu pro výběr lokality pro hlubinné úložiště jaderného odpadu. Po společné dohodě 6 obcí z lokality se jednání zúčastnili všichni starostové a 1 pověřený zastupitel obce. Tito volení zástupci samospráv jeli vyslechnout aktuální názor pana ministra. K tomu se účastnili i 2 čelní představitelé Sdružení „Jaderný odpad, děkujeme, nechceme“.

Pan Mládek na počátku setkání nechal promítnout část z tiskové konference, kterou uspořádal minulý týden. Kde přednesl návrh, ať se zatím průzkumy zúží na 2 lokality a 5 dalších, ať se zatím „zmrazí“. Protože ze všech 7 lokalit z naší republiky tam bylo cca 70 zástupců, tak se podivil, kolik lidí se zabývá protesty a věnuje problematice úložiště tolik času a energie. Proč nedělají něco prospěšnějšího pro své obce? Po té upřesnil, že prohlášení o 2 lokalitách je jen jeho návrh a snaha rozpoutat konstruktivní diskusi.

Za náš pošumavský region vystoupil jako první diskutující P. Klásek. Předal p. ministrovi společný dopis, který je v příloze této zprávy. Presentuje dlouhodobý názor občanů 17 vesnic z lokality. K tomu přítomným vysvětlil dlouhodobý postoj zastupitelstev všech 6 obcí po již 4 volební období. Uvedl i pozitivní příklad konání obcí pro širší region při rozvoji a zachování denního života v Pošumaví. Hovořil např. o rozvoji chanovické firmy, která se za posledních 18 roků plošně (z 8 ha na 42 ha) a počtem zaměstnanců (ze 110 osob na cca 500 osob) rozrostla. Při tom, hlavní daňové příjmy nejdou do zdejšího venkovského území. Vzpomněl i historii problematiky od roku 2003, kdy bylo obcím striktně oznámeno od vedení SÚRAO, že jsou jednou z vytipovaných lokalit. A že, budou-li vybráni, tak proti tomu nemají co by zástupci samospráv, občanů a vlastníků pozemků, co namítat. Začal již čtrnáctý rok, kdy se musíme problémem úložiště zabývat a za tu dobu se vytratila důvěra v konání zástupců SÚRAO. Sdělil i společný názor na „Pracovní skupinu pro dialog“, ve kterou obce z dané lokality nemají důvěru a proto společně odvolali své zástupce.

Po té následovala vyjádření dalších obcí, ale ta nechci komentovat, abych je nezkreslil.

Hodina rychle uběhla.
Pan ministr sdělil, že písemně vyzve všechny dotčené obce, aby se vyjádřili:
– k pokračování činnosti „Pracovní skupiny pro dialog“ o hlubinném úložišti
– zda chtějí spolupracovat na návrhu zákona o zapojení obcí do procesu výběru lokality
– k nařízení vlády o příspěvcích pro dotčené obce Na úplný závěr řekl, že stávající postup pro průzkumy a přípravu úložiště se nemění a zůstává stejný jako doposud. A odešel. Jelikož setkání bylo iniciované p. ministrem, tak všichni zástupci lokality Březový potok to chápali jako ukončení akce a odešli též.

Celý problém chápeme jako celorepublikový problém, který se netýká jen 7 míst v ČR. Jako problém, kdy státní instituce se přehlíživě a direktivně chovají k venkovským obcím. Opět se objevily různorodé sliby a prohlášení vládních a zákonodárných politiků, pak je velice těžké se v tématu orientovat a mít dlouhodobou důvěru.

P.S. – jedna z televizí večer hovořila o byznysu pro obce jen za jednoduché povrchové průzkumy. Ten problém je jinde. Stát žádné morální či jiné kompenzace 10 let vůbec nenabízel, jen nařizoval. Jedná se o mimořádnou, provozně nebezpečnou stavbu a časově nepředstavitelně dlouhou stavbu a její provoz. Nic takového není v naší republice obdobného. A obce nenesou jen zatížení průzkumy, ale i zatížení nejistotou o jejich budoucnost, odlivem zájemců o trvalé bydlení, psychickým tlakem na občany, hrozbou vylidnění některé z vesnic. A zatím zákony pro obce mnoho nezaručují.
Po konzultaci s J. Vavřičkou a V. Zábranským zapsal P. Klásek.

Číst dále

DSO – přezkoumání 2015

To probíhalo ve dnech 4.11. – 5.11. 2015.
Viz přiložený soubor. 

DSO – přezkoumání 2015.pdf    


Číst dále