Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Zápis č. 27 ZO 2018 konaného dne 28. 12. 2017

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 28. 12. 2017 od 15.00 hodin na Obecním úřadě v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva 7.12.2017

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 7.12.2017 od 18.00 hodin v obecním hostinci v Holkovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Tisková zpráva Platformy proti hlub. úložišti 13.11.2017

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo platnost několika průzkumných území do konce roku 2017.
Umožní tak vyvádění peněz z jaderného účtu

Viz přiložený dokument v PDF.

Tisková zpráva Platformy proti hlub. úložišti 13.11.2017.pdf    


Číst dále

Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti ze 17. října 2017

Viz přiložený dokument v PDF.V příloze také opět naleznete “Otevřený dopis pro ministra životního prostředí Brabce 17/10/16”, který s tímto souvisí.
Tisková zpráva Platformy_171017_Otevřený dopis Brabec.pdf    Otevřený dopis Brabec 171016.pdf    


Číst dále

Setkání s náměstkem ministra MPO p. Novotným

a dvou pracovníků SÚRAO v Chanovicích.

Pěkný den.

V příloze pod textem naleznete článek z novin o setkání s náměstkem ministra MPO p. Novotným a dvou pracovníků SÚRAO v Chanovicích tento týden. (červenec 2017)

 

Osobně vše beru s velkou rezervou. I když p. Novotný opakovaně nabádal „Co bylo, to bylo. Musíme hledět do budoucna“.

Slibů o posílení práv obcí a jejich občanů jsem již slyšel od různých politiků, a to i na úrovni ministrů a jejich náměstků celou řadu. Ale za patnáct roků nikdo potřebný zákon nepřipravoval. A natož, aby zajistil prosazení tohoto zákona.  

Přítomní pracovníci SÚRAO, ať ředitel p. Slovák či mladší pracovnice, opakovali, že plní úkoly dané usnesením vlády. Hovořili o různých detailech jejich činností. Opakování zásluh tzv. „Pracovní skupiny pro dialog“ pro mne bylo až úsměvné, protože já jsem žádný výstup této skupiny nezaznamenal. Kromě zveličování o její důležitosti v inzerátech SÚRAO v různých médiích.  

Ale hlavní principy směrem k nám, obcím a zdejším lidem, SÚRAO neřeší – a to demokratická práva obcí a občanů, hledání jiných možností a variant skladování radioaktivních materiálů a vytváření podkladů a pak tlaku k přijetí zákona.

Stále mi chybí pro přehlednost a závaznost vytvoření celkové „kuchařky“ všech činností a povinností v celém procesu ukládání. Od přípravy (vysvětlení a zdůvodnění), rovnocenné projednání v dotčených místech, povolení průzkumů, určení kritérií pro výběr místa k ukládání (zcela jednoznačné), způsoby ukládání, kompenzace vybraným místům (jak morální, společenské či finanční), výběr místa dle daných pravidel (ne se stále měnících), průhledné určení místa a způsobu ukládání, informací o realizaci úložiště, o provozu, o časovostech a o případné likvidaci úložiště, atd. Plus informace o hledání jiných řešení v rámci postupujícího času, vědeckého rozvoje a využití nových metod.

Zajištění bezpečnosti úložiště není možné bez jasných pravidel k lidem v místě.

 

Vždyť na konec zaznělo – stejně dle současných pravidel rozhodne vláda.

Ano, jsou nám nabízeny informace, ale ne práva.

Tak uvidíme?? V ČR jsou stále ve hře všechna vybraná místa SÚRAO a to 7 + 2. V roce 2018 se má zúžit počet na 4 lokality.

Zdravím,

 

Petr Klásek

úložiště KT Deník 19.7.2017.pdf    


Číst dále