Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Zápis č. 1 ZO dne 8. 11. 2018

z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 8. 11. 2018 od 18.00 hodin v Kulturním domě v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Pfeifer: Vyjádření k technickému zabezpečení vn kabelu Horažďovice – Chanovice

Vážený pane starosto, k dotazu ohledně zásahů do ochranného pásma elektrické přípojky (zejména ve formě přejíždění mechanismy o určité hmotnosti) Vám sdělujeme následující:

(Pokračování textu…)

Číst dále