Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti ze 17. října 2017

Viz přiložený dokument v PDF.V příloze také opět naleznete “Otevřený dopis pro ministra životního prostředí Brabce 17/10/16”, který s tímto souvisí.
Tisková zpráva Platformy_171017_Otevřený dopis Brabec.pdf    Otevřený dopis Brabec 171016.pdf    


Číst dále

Setkání s náměstkem ministra MPO p. Novotným

a dvou pracovníků SÚRAO v Chanovicích.

Pěkný den.

V příloze pod textem naleznete článek z novin o setkání s náměstkem ministra MPO p. Novotným a dvou pracovníků SÚRAO v Chanovicích tento týden. (červenec 2017)

 

Osobně vše beru s velkou rezervou. I když p. Novotný opakovaně nabádal „Co bylo, to bylo. Musíme hledět do budoucna“.

Slibů o posílení práv obcí a jejich občanů jsem již slyšel od různých politiků, a to i na úrovni ministrů a jejich náměstků celou řadu. Ale za patnáct roků nikdo potřebný zákon nepřipravoval. A natož, aby zajistil prosazení tohoto zákona.  

Přítomní pracovníci SÚRAO, ať ředitel p. Slovák či mladší pracovnice, opakovali, že plní úkoly dané usnesením vlády. Hovořili o různých detailech jejich činností. Opakování zásluh tzv. „Pracovní skupiny pro dialog“ pro mne bylo až úsměvné, protože já jsem žádný výstup této skupiny nezaznamenal. Kromě zveličování o její důležitosti v inzerátech SÚRAO v různých médiích.  

Ale hlavní principy směrem k nám, obcím a zdejším lidem, SÚRAO neřeší – a to demokratická práva obcí a občanů, hledání jiných možností a variant skladování radioaktivních materiálů a vytváření podkladů a pak tlaku k přijetí zákona.

Stále mi chybí pro přehlednost a závaznost vytvoření celkové „kuchařky“ všech činností a povinností v celém procesu ukládání. Od přípravy (vysvětlení a zdůvodnění), rovnocenné projednání v dotčených místech, povolení průzkumů, určení kritérií pro výběr místa k ukládání (zcela jednoznačné), způsoby ukládání, kompenzace vybraným místům (jak morální, společenské či finanční), výběr místa dle daných pravidel (ne se stále měnících), průhledné určení místa a způsobu ukládání, informací o realizaci úložiště, o provozu, o časovostech a o případné likvidaci úložiště, atd. Plus informace o hledání jiných řešení v rámci postupujícího času, vědeckého rozvoje a využití nových metod.

Zajištění bezpečnosti úložiště není možné bez jasných pravidel k lidem v místě.

 

Vždyť na konec zaznělo – stejně dle současných pravidel rozhodne vláda.

Ano, jsou nám nabízeny informace, ale ne práva.

Tak uvidíme?? V ČR jsou stále ve hře všechna vybraná místa SÚRAO a to 7 + 2. V roce 2018 se má zúžit počet na 4 lokality.

Zdravím,

 

Petr Klásek

úložiště KT Deník 19.7.2017.pdf    


Číst dále

DSO – výsledek přezkoumání 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Horažďovicko.
Viz přiložený dokument.

DSO – přezkoumání 2016.pdf    


Číst dále

Den proti úložišti – shrnutí

Pěkný den.
V sobotu 22. 4. 2017 se na Horažďovicku v lokalitě zvané “Březový potok” konala společná akce obcí a spolků proti záměru vybudovat zde hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Akce probíhala v rámci republikového protestu Den proti úložišti.
Cílem protestu bylo upozornit na jednání státních institucí. Proti snaze státu provádět zde průzkumy a následně budovat úložiště společně protestovaly všechny dotčené obce Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor, a toto podporovaly Město Horažďovice a občanské sdružení JODN Pačejov.

Připojuji:

 Společné prohlášení

     Informaci o akci

Den proti úložišti 2017 – tisková zpráva.pdf


Číst dále

Den proti úložišti má připomenout, že problém stále není řešen

Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti ze 7. dubna 2017

Viz přiložený dokument.

Tisková zpráva Platformy.docx    


Číst dále