Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Tisková zpráva Platformy proti hlub. úložišti 13.11.2017

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo platnost několika průzkumných území do konce roku 2017.
Umožní tak vyvádění peněz z jaderného účtu

Viz přiložený dokument v PDF.

Tisková zpráva Platformy proti hlub. úložišti 13.11.2017.pdf    


Číst dále

Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti ze 17. října 2017

Viz přiložený dokument v PDF.V příloze také opět naleznete “Otevřený dopis pro ministra životního prostředí Brabce 17/10/16”, který s tímto souvisí.
Tisková zpráva Platformy_171017_Otevřený dopis Brabec.pdf    Otevřený dopis Brabec 171016.pdf    


Číst dále

Setkání s náměstkem ministra MPO p. Novotným

a dvou pracovníků SÚRAO v Chanovicích.

Pěkný den.

V příloze pod textem naleznete článek z novin o setkání s náměstkem ministra MPO p. Novotným a dvou pracovníků SÚRAO v Chanovicích tento týden. (červenec 2017)

 

Osobně vše beru s velkou rezervou. I když p. Novotný opakovaně nabádal „Co bylo, to bylo. Musíme hledět do budoucna“.

Slibů o posílení práv obcí a jejich občanů jsem již slyšel od různých politiků, a to i na úrovni ministrů a jejich náměstků celou řadu. Ale za patnáct roků nikdo potřebný zákon nepřipravoval. A natož, aby zajistil prosazení tohoto zákona.  

Přítomní pracovníci SÚRAO, ať ředitel p. Slovák či mladší pracovnice, opakovali, že plní úkoly dané usnesením vlády. Hovořili o různých detailech jejich činností. Opakování zásluh tzv. „Pracovní skupiny pro dialog“ pro mne bylo až úsměvné, protože já jsem žádný výstup této skupiny nezaznamenal. Kromě zveličování o její důležitosti v inzerátech SÚRAO v různých médiích.  

Ale hlavní principy směrem k nám, obcím a zdejším lidem, SÚRAO neřeší – a to demokratická práva obcí a občanů, hledání jiných možností a variant skladování radioaktivních materiálů a vytváření podkladů a pak tlaku k přijetí zákona.

Stále mi chybí pro přehlednost a závaznost vytvoření celkové „kuchařky“ všech činností a povinností v celém procesu ukládání. Od přípravy (vysvětlení a zdůvodnění), rovnocenné projednání v dotčených místech, povolení průzkumů, určení kritérií pro výběr místa k ukládání (zcela jednoznačné), způsoby ukládání, kompenzace vybraným místům (jak morální, společenské či finanční), výběr místa dle daných pravidel (ne se stále měnících), průhledné určení místa a způsobu ukládání, informací o realizaci úložiště, o provozu, o časovostech a o případné likvidaci úložiště, atd. Plus informace o hledání jiných řešení v rámci postupujícího času, vědeckého rozvoje a využití nových metod.

Zajištění bezpečnosti úložiště není možné bez jasných pravidel k lidem v místě.

 

Vždyť na konec zaznělo – stejně dle současných pravidel rozhodne vláda.

Ano, jsou nám nabízeny informace, ale ne práva.

Tak uvidíme?? V ČR jsou stále ve hře všechna vybraná místa SÚRAO a to 7 + 2. V roce 2018 se má zúžit počet na 4 lokality.

Zdravím,

 

Petr Klásek

úložiště KT Deník 19.7.2017.pdf    


Číst dále