Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 

 
1.4.2020 Konkurz - Vedoucí pracovník místa ředitele(lky) ZŠaMŠ Chanovice
Více info viz přiložený dokument v PDF.
 
23.3.2020 Svoz odpadů - zrušeno  
20.3.2020 Informace v souladu s nařízením Vlády ČR v nouzovém stavu způsobeném koronavirem:
Veškerá opatření jsou konána s jediným cílem, ochránit zdraví a životy našich blízkých a nás všech.
 
16.3.2020 Voda a COVID-19
Vyjádření společnost ČEVAK ze dne 16. 3. 2020
 
9.12.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - 9.12.2019
Viz přiložené dokumenty v PDF.
 
8.10.2019 Veřejná nabídka na pronájem nebytových prostor 8. 10. 2019
Viz přiložený dokument v PDF.
 
18.9.2019 Výzva od ČEZ k odstranění a okleštění stromoví 18.9.2019
Viz přiložený dokument v PDF.
 
15.4.2019 Dražební vyhláška - Defurovy Lažany čp. 69
Více viz přiložený dokument.
 
4.4.2019 VV - Opatření obecné povahy - kůrovec
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - viz přiložený dokument
 
19.3.2019 Informační povinnost správce - GDPR 19.3.2019
Viz přiložený dokument v PDF.
 
18.2.2019 2018 - Výroční zpráva 18.2.2019
Viz přiložený dokument v PDF.
 
4.1.2019 POJÍZDNÁ PRODEJNA NÁKUP NA OBJEDNÁVKU
Jízdní řád aktualizován pro rok 2019. Ke stažení pod textem Více informací po otevření článku.
 
26.11.2018 pro vlastníky lesů - lýkožrout smrkový (kůrovec) 11/2018
Nařízení a doporučení jak a proti čemu se bránit během zimního období.
 
24.9.2018 Veřejná vyhláška - o veřejném projednání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje 31.8.2018
Viz přiložený dokument.
 
24.9.2018 Dražební vyhláška o dobrovolné elektronické dražbě 14.9.2018
Viz přiložený dokument v PDF.
 
17.9.2018 Pfeifer: Vyjádření k technickému zabezpečení vn kabelu Horažďovice - Chanovice
Vážený pane starosto, k dotazu ohledně zásahů do ochranného pásma elektrické přípojky (zejména ve formě přejíždění mechanismy o určité hmotnosti) Vám sdělujeme následující:
 
17.9.2018 Veřejná vyhláška - aktualizace zásad územního rozvoje PK 14.9.2018
Vydal Krajský úřad PK, odbor regionálního rozvoje 14.9.2018
 
23.8.2018 Projekt Veřejně prospěšné práce 23.8.2018
V letech 2015 - 2018 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také z projektu „Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
 
23.7.2018 Oznámení - zahájení územního řízení 23.7.2018
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
 
1.6.2018 Inzerát nemovitosti - ověřený 1.6.2018
Viz přiložený dokument.
 
25.5.2018 Informace o GDPR 11/2018
Viz přiložený dokument v PDF.
 
30.4.2018 Porovnání výpočtu cen ČEVAK 2017
Viz přiložený dokument.
 
19.3.2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 16.3.2018
Viz přiložený dokument.
 
14.2.2018 2017 - Výroční zpráva - 14.2.2018
Viz přiložený dokument
 
25.1.2018 Oznámení o zamýšleném převodu níže uvedených pozemků
K.ú Chanovice a k. ú. Dobrotice Viz přiložené dokumenty
 
23.1.2018 Odpady - vysvětlení odpadového hospodaření Obec Chanovice 2018
Jménem Obce Chanovice Vám zasíláme vysvětlení náležitostí týkajících se odpadového hospodaření a úhrady poplatků za svoz a likvidaci komunálních odpadů.
 
10.1.2018 Pohotovostní lékařské služby
Pohotovostní služba je ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění, jestliže stupeň postižení nevyžaduje zásah zdravotnické záchranné služby. Poskytuje se mimo pravidelné ordinační doby.
 
16.11.2017 Obecně závazná vyhláška 3/2017 - poplatky odpady
Viz přiložené dokumenty.
 
6.11.2017 Oznámení o průběhu topografických prací 6.11.2017
vydal Zeměměřičský úřad.
 
2.11.2017 OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 2.11.2017 (2)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov, kterou zastupuje ARANEA NETWORK a.s., IČO 24126039, Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4 (dále jen "žadatel") podal dne 30.8.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s názvem: „TM_BTA_Klatovy_KTYCH_OK“ nová síť elektronické komunikace na pozemku st. p. 170/1, 228, parc. č. 39/3, 236/8, 236/9, 505/11, 506/6, 506/18, 506/19, 510/88, 510/89, 514/2, 711/1, 727 v katastrálním území Chanovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
 
2.11.2017 Oznámení - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 2.11.2017
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov, kterou zastupuje ARANEA NETWORK a.s., IČO 24126039, Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4 (dále jen "žadatel") podal dne 30.8.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby s názvem: „TM_BTA_Klatovy_KTYCH_OK“ nová síť elektronické komunikace na pozemku st. p. 170/1, 228, parc. č. 39/3, 236/8, 236/9, 505/11, 506/6, 506/18, 506/19, 510/88, 510/89, 514/2, 711/1, 727 v katastrálním území Chanovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
 
14.10.2017 Obecně závazná vyhláška - o místním poplatku odpady (návrh) 2017
Viz přiložený dokument.
 
4.10.2017 Výběrového řízení na prodej pozemků v k.ú. Kotouň, obec Oselce
Tři zkrácená oznámení o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků v k.ú. Kotouň, obec Oselce
 
18.9.2017 ČEZ - upozornění k okleštění a odstranění stromoví a jiných porostů
Viz přiložený dokument v PDF.
 
15.9.2017 Veřejná vyhláška MZe ČR 15.9.2017
Návrh opatření obecné povahy - kácení v lesích smrt a borovice. Viz přiložený dokument.
 
20.6.2017 Věcné břemeno - Obec Chanovice - 20.6.2017
Viz přiložený dokument.
 
20.6.2017 Oznámení o zamýšleném převodu 6/2017
Více viz přiložené dokumenty.
 
26.5.2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 30.05.2017
Chanovice. Bližší informace viz přiložený dokument.
 
26.5.2017 Přerušení dodávky elektřiny na 13.6.2017 v Chanovicích
Viz přiložené dokumenty - jedná se specifická popisná čísla v obci Chanovice.
 
27.4.2017 Daň z nemovitých věcí na rok 2017 - informace
Viz přiložený dokument v PDF.
 
20.4.2017 Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2017
Viz přiložený dokument.
 
26.3.2017 Sociální služby v ORP Horažďovice
Viz přiložený dokument v PDF.
 
6.3.2017 Problematika zajištění kvality pitné vody, informace pro občany
Viz přiložené dokumenty. (aktualizováno 22.7.2017)
 
17.2.2017 Opatření obecné povahy - Bobr evropský 16. 2. 2017
Viz přiložený dokument
 
17.2.2017 dobrovolná dražba - informace o konání 21.3.2017
Vše se nachází v obci Chanovice, kat. území Holkovice. Viz přiložený dokument.
 
14.2.2017 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Viz přiložený dokument.
 
14.2.2017 Vnitrostátní vedení 400 kV Přeštice – Kočín
Informace o naplánovaném projektu naleznete v příloze.
 
13.2.2017 Výroční zpráva za rok 2016
Viz přiložený dokument.
 
15.1.2017 Věcné břemeno 15.1.2017 Obec Chanovice
viz přiložený dokument.
 
12.1.2017 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Bobr Evropský
Viz přiložený dokument PDF.
 
6.1.2017 Daň z nemovitosti - informace pro poplatníky
Viz přiložené dokumenty v PDF.
 
2.1.2017 Daně z nemovitých věcí od roku 2017 v Dobroticích u Chanovic
Viz přiložený dokument.
 
22.12.2016 Místní úprava provozu - veřejná vyhláška.
Viz přiložený dokument v PDF.
 
21.12.2016 Rozhodnutí - zrušení trvalého pobytu Petrovi Paulovi
Viz přiložený dokument.
 
28.11.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ VÍSKY
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Vísky v ř. km 0,000 - 19,650 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ VÍSKY V Ř. KM 0,000 – 19,650
 
9.11.2016 Usnesení - opatrovník
Viz přiložený soubor.
 
9.11.2016 Protokol o ústním jednání
ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
 
24.10.2016 Řízení ve věci ustanovení opatrovníka
Viz přiložený dokument ve formátu PDF pod tímto textem.
 
18.10.2016 Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
Viz přiložený dokument ve formátu PDF pod tímto textem.
 
14.10.2016 Návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vísky
viz přiložený dokument v PDF.
 
11.10.2016 KOTLE NA TUHÁ PALIVA - informace provozovatelům
Viz přiložený dokument.
 
5.4.2016 Územní plán Obce Chanovice a jeho případná aktualizace
OBEC CHANOVICE - výzva občanům aktualizace 4/2016
 
18.2.2016 Výroční zpráva 2015
Ke stažení ve formátu PDF ve spodní části tohoto článku, nebo přímo na úřední desce/archivu úřední desky s datem 18.2.2016
 
29.9.2015 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Holkovice a Svéradice
 
24.9.2015 Zahájení řízení jednoduchých pozemkových úprav
Oznámení o zahájení řízení jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Holkovice a Svéradice, pozvánka na úvodní jednání.
 
24.7.2015 Veřejná nabídka (informace)
veřejná nabídka (informace) na majetková řešení pozemků cesty Holkovice - Plácek
 
8.4.2015 Rozhodnutí - odbor životního prostřtedí
I. vydává povolení podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 5. vodního zákona k nakládání s podzemními vodami - k jinému nakládání s nimi - zasakování dešťových vod do vod podzemních, HGR 6320 Krystalikum v povodí Střední Vltavy, ID útvaru podzemní vody: 63201 Krystalikum v Povodí Střední Vltavy – jižní část, v kraji Plzeňském, obci Chanovice, k.ú. Chanovice, pozemek p.č. 499/8, 498, 713, č.h.p. 1-08-01-1700-0-00
 
2.3.2015 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Obec Chanovice tuto Výroční zprávu za rok 2014
 
10.2.2015 Věc: veřejná nabídka na směnu pozemků
Pozemky jsou všechny v k.ú. Újezd u Chanovic.
 
31.1.2015 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
viz přiložené dokumenty - čtyři strany
 
30.1.2015 Zahájení vodoprávního řízení
viz přiložené dokumenty. (4 strany)
 
19.1.2015 Veřejná nabídka a informace na prodej pozemků
Majetková řešení – pronájem pozemků (rybníků): - pronájem tří obecních rybníčků v Holkovicích par. č. 31 (Podkolářík), par. č. 13 (Podhůjčák) a na par. č. 179/2 a jednoho rybníčka v Černicích par. č. 235 (Nesvačil).
 
19.12.2014 Veřejná nabídka a informace na prodej pozemků
Majetková řešení – záměry k uzavření: - Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-0005580 Újezd u Chanovic na par. č. 623, par. č. st. 1/8 a podíl na par. č. 2/3 v k.ú. Újezd u Chanovic pro zřízení a provoz elektrického vedení mezi firmou ČEZ Distribuce a.s. a Obcí Chanovice Dále: - pronájem části pozemku v k.ú. Chanovice par.č. 722/24 o ploše 23 m2 (pozemek navazují na dvorek před stodolou u č.p. 23 v Chanovicích)
 
27.11.2014 Záměry stavební a přípravné práce v Obci Chanovice v roce 2015.  
10.10.2014 Nabídka na pronájem či propachtování pozemků v majetku Obce Chanovice  
25.8.2014 Informace o počtu a sídle volebních okresků
pro volby do zastupitelstva Obce Chanovice konané ve dnech 10. a 11. října 2014
 
7.4.2014 Volby do Evropského parlamentu
viz přiložený soubor (obrázek) v souboru ke stažení pak Oznámení a době a místě konání voleb
 
19.2.2014 Výroční zpráva dle zák. č.106/1999Sb. za rok 2013
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Obec Chanovice tuto Výroční zprávu za rok 2013:
 
7.8.2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
Tato pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (dále jen „Pravidla“) se vztahují na vyřizování petic a stížností doručených Obecnímu úřadu Chanovice. Pro vyřizování petic platí usnesení příslušného zákona (85/1990 Sb., o právu petičním) a postup stanovený těmito Pravidly. Pro vyřizování stížností platí tato Pravidla.
 
6.8.2013 Veřejná vyhláška - územní plán Kvášňovice
viz přiložené dokumenty
 
1.8.2013 Nabídka na pronájem rybníka Žabikuch
Obec Chanovice vyhlašuje nabídku na pronájem rybníka Žabikuch par. č. 249 v k.ú. Chanovice a výměře dle KN 1457 m2
 
17.7.2013 Veřejná vyhláška - územní plán Hradiště
Veřejné projednání návrhu územního plánu Hradiště
 
14.6.2013 Opravné prostředky  
14.6.2013 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti
 
14.6.2013 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti
 
14.6.2013 Popisy postupů – návody pro řešení běžmných životních situací
Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a další
 
14.6.2013 2. Důvod a způsob založení obce (povinného subjektu)  
14.6.2013 Příjem žádostí a dalších podání  
14.6.2013 Žádosti o informace  
14.6.2013 Formuláře pro řešení místních životních situací
v obci Chanovice obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.
 
14.6.2013 Předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů,
podle nichž obec Chanovice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
 
14.6.2013 Sazebník úhrad za poskytování informací  
14.6.2013 Licenční smlouvy
Obec Chanovice nemá sjednanou žádnou licenční smlouvu.
 
15.5.2013 Veřejná nabídka na prodej pozemků  
25.4.2013 Nabídka na pronájem pozemků v Chanovicích
OBEC CHANOVICE Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic Nabídka na pronájem pozemků v Chanovicích
 
1.3.2013 P O Z V Á N K A - zasedání zastupitelstva Obce  
21.2.2013 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Obec Chanovice tuto Výroční zprávu za rok 2012
 
10.10.2012 záměr - zdvojení stávajícího vedení 400 kV
věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů životního prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") - rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměrů na životní prostředí
 
13.7.2012 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon)
 
27.6.2012 Celkové vyúčtování Vodné/stočné 2012
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2011
 
3.6.2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
Ve fotogalerii naleznete jednotlivé strany zprávy.
 
0.0.0000 Veřejná nabídka na pronájem pozemku
Jménem Obce Chanovice a Obecního úřadu Chanovice oznamujeme veřejnou nabídku na pronájem pozemku. Pozemek v k.ú. Defurovy Lažany: Par. č. 1036/2 o výměře 20 m2.