Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

P O Z V Á N K A na ZO na 13.11.2019

Dovoluji si Vás pozvat na jednání zastupitelstva Obce Chanovice.
Jednání bude ve středu dne 13. listopadu 2019 od 17.00 hodin.
Zasedání se uskuteční na Obecním úřadě v Chanovicích.
Program:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
  3. Výsledek hodnocení nabídek a výběr zhotovitele stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM – 4.B.J. DEFUROVY LAŽANY“
  4. Smlouva o dílo na stavbu „STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ ŠKOLY NA BYTOVÝ DŮM – 4.B.J. DEFUROVY LAŽANY“
  5. Diskuse
  6. Usnesení
  7. Závěr

Za Obec Chanovice Petr Klásek.

Číst dále
Než-nastala-svoboda

Než nastala svoboda

Téma: Zachycuje období těsně před koncem II. světové války na území tehdejšího Československa

(Pokračování textu…)

Číst dále
Nikdy-druhá

Nikdy druhá

Téma: Zachycuje téměř stoletou historii Druhé pěší divize – “Indian head”

(Pokračování textu…)

Číst dále
Za republiku, národ a svobodu

Za republiku, národ a svobodu

Téma: Zabývá se přínosem příslušníků Československé obrněné brigády na vývoj II. světové války

(Pokračování textu…)

Číst dále
Vojáci zapomenuté brigády

Vojáci zapomenuté brigády

Téma: Historie Československé samostatné obrněné brigády

(Pokračování textu…)

Číst dále
Chanovice

Chanovice

Téma: Vývoj Chanovic od raných počátků

(Pokračování textu…)

Číst dále
Vodní svět Chanovicka

Vodní svět Chanovicka

Téma: osvětluje původ a vývoj rybníkářství v našem kraji.
Zachycuje všechny rybníky na katastru Chanovic (49) a udává základní popis

(Pokračování textu…)

Číst dále