Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
P O Z V Á N K A na veřejné ZO 14. 6. 2018

Dovoluji si Vás pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Chanovice, které se uskuteční v obecním domě v Defurových Lažanech a to ve čtvrtek 14. června 2018 od 18.oo hodin.
Bude zajištěn svoz obecním autobusem:
Holkovice                  17,35 hodin
Dobrotice                   17,38 hodin
Chanovice                  17,40 hodin
Újezd u Chanovic      17,43 hodin
Defurovy Lažany       17,48 hodin
Černice                       17,52 hodin
Defurovy Lažany       17,55 hodin

Po ukončení zasedání bude zajištěn následně rozvoz.

Návrh programu:
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2018
4. Zpráva o finanční situaci obce, majetkové náležitosti (parcely Na Výsluní Chanovice, pozemky na Plácku, atd.), rozpočtové změny, závěrečný účet obce za rok 2017, apod.
5. Žádosti do dotačních programů a související příprava podkladů pro podpisy smluv
6. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí
7. Diskuse    
8. Usnesení
9. Závěr 

Ke všem bodům lze získat další informace na Obecním úřadě v Chanovicích.

Za Obec Chanovice Petr Klásek.