Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Územní plán Obce Chanovice a jeho případná aktualizace,

platí pro katastrální území Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice a Újezd u Chanovic.
Na veřejném zasedání Zastupitelstva Obce Chanovice konaném
dne 11. 12. 2013 zastupitelstvo obce schválilo zahájení sběru podkladů a připomínek k případné aktualizaci územního plánu Obce Chanovice, pro celé správní území obce, tj. pro katastrální území Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice a Újezd u Chanovic. 

Veškeré požadavky, návrhy, informace, apod. lze získat a předkládat 
na Obecním úřadu Chanovice.
Adresa: OÚ Chanovice, Chanovice 36, 341 01 Horažďovice 
Telefon: 376 514 353
e-mail: obec.chanovice@mail.cz

V elektronické podobě lze stávající platný územní plán obce nalézt 
na internetových stánkách obce na adrese  -  www.chanovice.cz

Vaše požadavky předkládejte na OÚ Chanovice do 28. února 2014.

Předložené požadavky zpracuje a vyhodnotí, dle zákona, Odbor výstavby 
a územního plánování Městského úřadu Horažďovice.
Po té bude rozhodnuto o potřebě a případném provedení celkové aktualizace územního plánu obce.

Dne 30. 12. 2013.
Obecní úřad Chanovice.