Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Jízdní řád automobilů firmy Odpady Bo. na svoz 5.5.2018

Jarní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu z vesnic Obce Chanovice. Kompletní info v přiloženém dokumentu PDF.
Svoz bude proveden v sobotu 5. května 2018.
Pozor – dodržujte níže uvedené:
- Odpad nelze ukládat na návsi a u sběrny dopředu.
- Nebezpečné materiály a velkoobjemový odpad, včetně skladování, se řídí přísnými pravidly.
- Proto dopravujte odpady jen v den svozu a přímo do přistavených vozidel odborné svozové firmy.
- Odpad bude odvezen a uložen na náklady obce. Proto se akce vztahuje jen na odpad z domácností. Ne na odpad vzniklý v rámci podnikání.
- Sběr bude proveden na návsích jednotlivých vesnic a pouze v den svozu.
- V Chanovicích bude sběr proveden u sběrny za „obecnou školou“.
- Nepořádek u sběrny v minulosti, provedený některými občany, zapříčinil zahájení správního jednání proti obci. Proto dbejte při úklidové akci výše uvedených pokynů. Díky.
- Případné bližší informace lze získat u zástupců jednotlivých vesnic v obecní radě či na Obecním úřadě v Chanovicích.


Jízdní řád automobilů firmy Odpady Bo. na svoz 5.5.2018.pdf