» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » Rozpočet  » dokument
 

 

Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Připravované záměry v Obci Chanovice - výhled na období 2015 až 2020.

- Projekt nové obytné zóny v Chanovicích „Na Výsluní“ pro cca 20 stavebních parcel pro individuální výstavbu RD a pro 2 bytové domy (předpoklad realizace stavby 03/2015 až 12/2016), 12,0 mil. Kč. 
- V Újezdu u Chanovic je připravována výstavba čtyř řadových domů, probíhá aktualizace projektu a stavební řízení o povolení – vše jako příprava před předáním jednotlivým stavebníkům (předpoklad realizace stavby 06/2015 až 06/2016), 1,5 mil..
- Vydané stavební povolení na výstavbu nového chodníku k lokalitě bytové výstavby  Chanovice - jih (předpoklad realizace 03/2015 až 10/2016), 1,5 mil..
- Opravy povrchů místních komunikací (předpoklad 6/2015 až 12/2018), 3,5 mil..
- Opatření na kanalizaci v pěti vesnicích obce, včetně majetkového řešení, opravy a rozšiřování kanalizací (předpoklad realizace činnosti 06/2015 až 10/2017), 1,5 mil..
- Úpravy u Holkovic, ochrana proti přívalovým dešťům (předpoklad realizace 2015 až 2018).
- Dále jednat s církví římskokatolickou ohledně prodeje fary v Chanovicích a vybudování dvou objektů pro seniory, zdravotně postižené a jinak potřebné občany (cca 5-7 menších bytů), včetně sociálních služeb (předpoklad 2015 až 2018), 10 mil..
- Oprava a přestavba bývalé obecné školy v Def. Lažanech na bydlení, příprava projektové dokumentace (předpoklad realizace 2015 až 2017), 0,9 mil. 
- Modernizace hřišť a doplňování venkovního vybavení sportovního areálu Chanovice.

Další střednědobé priority:
úpravy na kanalizacích a změny režimu (celá obec)
900 000 Kč
oprava kanalizací, jejich rozšiřování a doplňování
8 000 000 Kč
opravy místních komunikací (celá obec)
5 000 000 Kč
přístrojové a další vybavení OÚ (počítač, police, apod.)
500 000 Kč
opravy KD (topení, wc, elektro, apod.)
1 000 000 Kč
zázemí sportovního areálu (šatny, wc, sklady, apod.)
2 000 000 Kč
ubytovna zámecký areál Chanovice
7 500 000 Kč
přestavba bývalá škola v Def. Lažanech (uvažovat  nabídku čtyřem zájemcům ???)
4 000 000 Kč
majetková řešení pozemků v obci
700 000 Kč
příprava pozemků pro výstavbu – úřední část (celá obec)
900 000 Kč
příprava pozemků pro výstavbu cca 30 RD (celá obec)
15 000 000 Kč
úprava návsí, dosadba zeleně, vybavení 1 800 000 Kč
úprava vodních nádrží
900 000 Kč

Financování uvažováno zajistit dle aktuálních dotačních programů, když samozřejmě musí být zajištěno spolufinancování z vlastních zdrojů obce. Všechny výše uvedené akce jsou velmi nákladné na možnosti Obce Chanovice, ale snad se postupně podaří realizovat.
11/2014, Petr Klásek.