Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Zápis č. 26, ZO 27.10.2021

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2021, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, vodohospodářské náležitosti, atd.
 4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (pozemky související s rozvojem dřevozpracující firmy, apod.), rozpočtové změny, apod.
 5. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
 6. Diskuse
 7. Usnesení
 8. Závěr
(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 22 ze zasedání ZO ze dne 30. 6. 2021

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu a aktuální potřeby obce
 4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti – nabídka bytů v Defurových Lažanech a pozemků v Chanovicích, změny rozpočtu, apod.
 5. Diskuse
 6. Usnesení
 7. Závěr.
(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 19 ze ZO, ze dne 27.1.2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 27. 1. 2021 od 18.00 hodin v KD v Chanovice.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 18 ze ZO ze dne 30.12.2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 30. 12. 2020 od 13.00 hodin na Obecním úřadu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 17 ze ZO ze dne 10. 12. 2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 10. 12. 2020 od 18.00 hodin v Konírně v zámeckém areálu v Chanovicích

(Pokračování textu…)

Číst dále