Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Nabídka k bydlení – volné pozemky v Chanovicích

Pozemky pro stavbu RD Chanovice „Na Výsluní“.
Celkem 17 parcel pro rodinné domy a 2 parcely na bytové domy, dle přiloženého plánku.
Veškeré informace naleznete v přiložených dokumentech a textu níže.

Aktualizováno 15.3.2021

(Pokračování textu…)

Číst dále

OBEC CHANOVICE – 15.10.2020 pronájem pozemku

Pozemek se nachází na k.ú. Chanovice, pro informací viz přiložený dokument v PDF.

Číst dále

Oznámení o výběrovém řízení 31.7.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Klatovy vyhlašuje výběrové řízení s aukcí na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí.
Předmětem výběrového řízení s aukcí čís. PKT/19/2019 je prodej pozemků KN p.p.č. 42/7, 60/18 a 48/24 v k.ú. Černice u Defurových Lažan.

Více viz přiložený dokument v PDF.   

Žádost o uveřejnění Oznámení o výběrovém řízení 31.7.2019.pdf    Žádost o uveřejnění Oznámení o výběrovém řízení 31.7.2019 (2).pdf    


 

Číst dále

Nabídka prodej pozemku par. č. 499/29, 10.5.2019

Prodej pozemků v k.ú. Chanovice:
Obec Chanovice nabízí na prodej pozemek za cenu 500,- Kč/m2 a podle podmínek navržené kupní smlouvy:

1) pozemek par. č. 499/29 o výměře 716 m2 v k.ú. Chanovice (parcely v lokalitě Na Výsluní).

Více viz přiložený dokument v PDF.

Nabídka prodej pozemku par. č. 499-29, 10.5.2019.pdf    


 

Číst dále