Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Veřejná nabídka na pronájem pozemků 20. 3. 2021

Nabídka k pronájmu:
pronájem části pozemku par. č. 421/1 v k.ú. Dobrotice cca o výměře 540 m2 k využití na zahrádku.

(Pokračování textu…)

Číst dále

OBEC CHANOVICE – 15.10.2020 pronájem a prodej pozemku

Pozemek se nachází na k.ú. Chanovice, pro informací viz přiložený dokument v PDF.

Číst dále

Oznámení o výběrovém řízení 31.7.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Klatovy vyhlašuje výběrové řízení s aukcí na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí.
Předmětem výběrového řízení s aukcí čís. PKT/19/2019 je prodej pozemků KN p.p.č. 42/7, 60/18 a 48/24 v k.ú. Černice u Defurových Lažan.

Více viz přiložený dokument v PDF.   

Žádost o uveřejnění Oznámení o výběrovém řízení 31.7.2019.pdf    Žádost o uveřejnění Oznámení o výběrovém řízení 31.7.2019 (2).pdf    


 

Číst dále