Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Kategorie: Služby pro občany

tichý svět

TICHÝ SVĚT

BEZPLATNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PRO OSOBY SE SLUCHOVÝMI OBTÍŽEMI

(Pokračování textu…)

Číst dále

Jaké sociální služby chybí na Horažďovicku a jaké služby jsou zapotřebí?

To jsou témata, kterými se aktuálně zabýváme při komunitním plánování sociálních služeb. V projektu KPSS máme za sebou mapování sociální situace v regionu, ve které jsme zjišťovali prostřednictvím rozhovorů se zástupci samospráv, poskytovatelů sociálních služeb a dalších institucí i prostřednictvím ankety pro veřejnost silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení v oblasti sociálních služeb, které dotazovaní vnímají.

Viz přiložený dokument v PDF.

Číst dále

Daňová přiznání k dani z nemovitých věcí – informace

Finanční úřad pro Plzeňský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních
pracovištích (dále „ÚP“).

(Pokračování textu…)

Číst dále

Pohotovostní lékařské služby

Pohotovostní služba je ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Odpady – odpadové hospodaření Obce Chanovice 2018

Jménem Obce Chanovice Vám zasíláme vysvětlení náležitostí týkajících se odpadového hospodaření a úhrady poplatků za svoz a likvidaci komunálních odpadů.

(Pokračování textu…)

Číst dále