Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Návrh rozpočtu r. 2022 – ZŠ a MŠ Chanovice,

, dále pak návrh střednědobých výhledů rozpočtu r. 2023 a 2024 – ZŠ a MŠ Chanovice

viz přiložený dokumenty v PDF.

Číst dále

Návrh rozpočtu r. 2022 Obec Chanovice

, dále pak , návrh střednědobých výhledů rozpočtu r. 2023 a 2024 – Obec Chanovice.

Viz přiložené dokumenty v PDF.

Číst dále

Obec a její lidé 2021 – soutěžní snímky

Letos se nashromáždilo téměř sedm desítek soutěžních snímků.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Pozvánka na ZO dne 24. 11. 2021

Dovoluji si Vás pozvat na zasedání zastupitelstva Obce Chanovice, které se uskuteční na Obecním úřadu v Chanovicícha to ve středu 24. listopadu 2021 od 18.oo hodin.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 26, ZO 27.10.2021

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
  3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2021, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, vodohospodářské náležitosti, atd.
  4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (pozemky související s rozvojem dřevozpracující firmy, apod.), rozpočtové změny, apod.
  5. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
  6. Diskuse
  7. Usnesení
  8. Závěr
(Pokračování textu…)

Číst dále

Pamětní deska – nové vrty 27. 10. 2021

Deska informující a nákladech a financování vrtů. Viz přiložený dokument v PDF.

Číst dále