Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Zápis č. 26, ZO 27.10.2021

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
  3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2021, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, vodohospodářské náležitosti, atd.
  4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (pozemky související s rozvojem dřevozpracující firmy, apod.), rozpočtové změny, apod.
  5. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
  6. Diskuse
  7. Usnesení
  8. Závěr
(Pokračování textu…)

Číst dále

Pamětní deska – nové vrty 27. 10. 2021

Deska informující a nákladech a financování vrtů. Viz přiložený dokument v PDF.

Číst dále

Pozvánka na zasedání ZO dne 27. října 2021 od 18.oo hodin

Dovoluji si Vás pozvat na zasedání zastupitelstva Obce Chanovice, které se uskuteční na Obecním úřadu v Chanovicích a to ve středu 27. října 2021 od 18.oo hodin.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Tisková zpráva – Volby a úložiště 04-10-21

Volby mohou změnit postavení obcí při hledání hlubinného úložiště
Platforma proti úložišti se ptala čelních kandidátů

(Pokračování textu…)

Číst dále