Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Jaké sociální služby chybí na Horažďovicku a jaké služby jsou zapotřebí?

To jsou témata, kterými se aktuálně zabýváme při komunitním plánování sociálních služeb. V projektu KPSS máme za sebou mapování sociální situace v regionu, ve které jsme zjišťovali prostřednictvím rozhovorů se zástupci samospráv, poskytovatelů sociálních služeb a dalších institucí i prostřednictvím ankety pro veřejnost silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení v oblasti sociálních služeb, které dotazovaní vnímají.

Viz přiložený dokument v PDF.

Číst dále