Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Zasedání ZO 24. června 2020

Dovoluji si Vás pozvat na zasedání zastupitelstva Obce Chanovice, které se uskuteční na Obecním úřadu v Chanovicích ve středu 24. června 2020 od 18.oo hodin.

Číst dále

P O Z V Á N K A na ZO konající se ve čtvrtek 27. srpna 2020 od 18.oo hodin.

Dovoluji si Vás pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Chanovice,
které se uskuteční v Kulturním domě v Chanovicích
a to ve čtvrtek 27. srpna 2020 od 18.oo hodin.

Bude zajištěn svoz obecním autobusem:

Holkovice 17,35 hodin
Dobrotice 17,38 hodin
Chanovice 17,40 hodin
Černice 17,45 hodin
Defurovy Lažany 17,48 hodin
Újezd u Chanovic 17,53 hodin
Chanovice 17,55 hodin

Po ukončení zasedání bude zajištěn následně rozvoz.

Návrh programu:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
  3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2020, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, územní plán obce, atd.
  4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (parcely Na Výsluní Chanovice, věcná břemena pro vedení podzemních sítí jiných majitelů, atd.), rozpočtové změny, apod.
  5. Přestavba obecné školy v Defurových Lažanech a nabídka bytů
  6. Vodohospodářské náležitosti, aktuální situace, hledání dalších zdrojů pitné vody
  7. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr

Ke všem bodům lze získat další informace na Obecním úřadě v Chanovicích.

Za Obec Chanovice Petr Klásek.

Číst dále

P O Z V Á N K A na ZO ve dne 30.12.2019

Dovoluji si Vás pozvat na jednání zastupitelstva Obce Chanovice.
Jednání bude v pondělí 30. prosince 2019 od 14.00 hodin.
Zasedání se uskuteční na Obecním úřadě v Chanovicích.
Program: 
1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu a aktuální potřeby obce
4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti, změny rozpočtu v roce 2019        5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr
Za Obec Chanovice Petr Klásek.

Číst dále

P O Z V Á N K A na ZO na 13.11.2019

Dovoluji si Vás pozvat na jednání zastupitelstva Obce Chanovice.
Jednání bude ve středu dne 13. listopadu 2019 od 17.00 hodin.
Zasedání se uskuteční na Obecním úřadě v Chanovicích.

(Pokračování textu…)

Číst dále