Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Pozvánka na ZO dne 24. 11. 2021

Dovoluji si Vás pozvat na zasedání zastupitelstva Obce Chanovice, které se uskuteční na Obecním úřadu v Chanovicícha to ve středu 24. listopadu 2021 od 18.oo hodin.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Pozvánka na zasedání ZO dne 27. října 2021 od 18.oo hodin

Dovoluji si Vás pozvat na zasedání zastupitelstva Obce Chanovice, které se uskuteční na Obecním úřadu v Chanovicích a to ve středu 27. října 2021 od 18.oo hodin.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Pozvánka na ZO konající se 26. 8. 2021

Dovoluji si Vás pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Chanovice,
které se uskuteční v Kulturním domě v Chanovicích
a to ve čtvrtek 26. srpna 2021 od 18.oo hodin.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Pozvánka na ZO, které se bude konat 31. března 2021

P O Z V Á N K A

Dovoluji si Vás pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Chanovice,
které se uskuteční v zámeckém areálu v Konírně v Chanovicích
a to ve středu 31. března 2021 od 18.oo hodin.

Návrh programu:

  1. Zahájení.
  2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu.
  3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2021, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, atd.
  4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (parcely Na Výsluní Chanovice a jejich prodej, směna pozemků, atd.), rozpočtové změny, účetní záležitosti, podpora Charitě a LDN Horažďovice, apod.
  5. Vodohospodářské náležitosti, aktuální potřeby.
  6. Komunální odpadové hospodářství, doplnění smlouvy na rok 2021.
  7. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
  8. Diskuse.
  9. Usnesení.
  10. Závěr.

Ke všem bodům lze získat další informace na Obecním úřadě v Chanovicích.
Za Obec Chanovice Petr Klásek.

Číst dále