Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Popisy postupů – návody pro řešení běžných životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a další
Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a další v úředních dnech a hodinách poskytnou osobně, telefonicky, případně elektronickou poštou pracovníci obecního úřadu.
Další návody naleznete na stránkách: www.portal.gov.cz
Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úředních deskách v obci i na internetu. Vyhlášky v plném znění naleznete v těchto stránkách ve složce „Obecní úřad – Vyhlášky obce“

Číst dále