Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.
Obec Chanovice zveřejňuje informace následujícími způsoby:
• na úřední desce v obci
• na internetové úřední desce na www stránkách obce na adrese: www.chanovice.cz
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Žádost je možné podat i elektronickou poštou. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Obec v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá ze změn, provedených zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 159/2000 Sb., zákonem č. 39/2001 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb. a zákonem č. 61/2006 Sb., je povinna zveřejnit i umožnit pořízení kopií následujících informací

 1. Název povinného subjektu
 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení.
  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  4.3 Úřední hodiny
  4.4 Telefonní čísla
  4.5 Čísla faxu
  4.6 Adresa internetové stránky
  4.7 Adresa e-podatelny
  4.8 Další elektronické adresy
 5. Případné platby lze poukázat
 6. DIČ
 7. Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů (koncepční, strategické a programové povahy)
  8.2 Rozpočet (i jeho pozdější úpravy)
 8. Žádosti o informace
 9. Příjem žádostí a dalších podání
 10. Opravné prostředky
 11. Formuláře
 12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
 13. Předpisy
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  14.2 Vydané právní předpisy
 14. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 15. Licenční smlouvy
  16.1 Vzory licenčních smluv
  16.2 Výhradní licence
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obec je povinna ve svém sídle v úředních hodinách zpřístupnit:

a) právní předpisy, vydávané v rámci své působnosti
b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.

Obec je povinna zveřejňovat informace též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obec co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje, umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, obec mu ji poskytne.
Obce jsou povinny poskytnout informace v rámci tohoto zákona, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
• utajované skutečnosti ve smyslu zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací
• obchodní tajemství dle zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
• skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
• zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
• skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

Číst dále

Obecní úřad Chanovice – základní informace

Adresa:
Chanovice 36
341 01 Horažďovice
telefon: +420 376 514 353
e-mail: obec.chanovice@email.cz
Datová schránka: x3razic
IČ: 00255556
DIČ: CZ00255556
Č.ú.: 821891349/0800 – Česká spořitelna a.s.
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087972090889

Úřední hodiny:

 • Pondělí, středa 8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodin
 • Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky.
  Raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky a to v čase 8.00 – 11.00 a 12.00 – 16.00 hodin na telefonním čísle +420 376 514 353.
 • Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte 777659556 – starosta obce)
  starosta: Petr Čotek
  místostarosta: Ing. Raška Antonín

Členové rady:
Čotek Petr, Ing. Raška Antonín , Ing. Hlaváč Pavel, Mgr. Hlůžková Marie a Kubaň Václav

Členové zastupitelstva:
Bechynská Iveta, Burda Miloslav, Čotek Petr, Ing. Hlaváč Pavel, Mgr. Hlůžková Marie, Kestner Jan, Kubaň Václav, Matas Milan, Ing. Pavlovský František, Ing. Raška Antonín, Řepík František, Ing. Šebek Oldřich, Šuba Adam, Šubová Petra, Zíka Jan

Budova obecního úřadu z hlavní silnice

Číst dále

Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. 

(Pokračování textu…)

Číst dále