Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Kategorie: Úložiště radioktavního odpadu

Veškeré dokumenty ohledně úložiště

Reakce Obce Chanovice na sdělení SÚRAO ohledně vstupu na pozemky

Pro ty, kteří se chtějí inspirovat nebo porovnat svou odpověď s odpovědí obce.

V Chanovicích 4. 3. 2016

Věc: Geologicko-průzkumné práce Březový potok – pozemky ve vlastnictví Obce Chanovice

Dobrý den.

Jménem Obce Chanovice a Obecního úřadu Chanovice reagujeme na Vaše sdělení ohledně provádění geologicko-průzkumných prací v lokalitě Březový potok. 
Píšete sice, že práce budou probíhat – dle Vašeho tvrzení 1./ „bez zásahu do běžného života obyvatel“, že 2./ „budou prováděny ve vhodném vegetačním období“, a že 3./ „nelze očekávat jakékoli poškození pozemků“.
Jelikož jste neuvedli na jaké obecní pozemky chcete vstupovat a zřejmě i zajíždět vozidly, tak nemůžeme posoudit, zda Vaše tvrzení jsou proveditelná.
Bod 1./ Již nyní se na náš úřad obrací celá řada vlastníků s výhradami, že jim chcete vstupovat na pozemky bez jejich souhlasu a bližšího určení termínu a způsobu prací na jejich majetku. Jako zásah do běžného života bereme i to, že tak konáte bez našeho souhlasu, takže s Vaším prostým sdělením nesouhlasíme.
Bod 2./ Jelikož jste s námi o vstupech nejednali, tak nechápeme, jak můžete z Prahy od stolu určovat u jednotlivých pozemků vhodnost období. Když nevíte, za jakým účelem jsou jednotlivé pozemky užívány, neznáte naše letošní a dlouhodobé záměry u jednotlivých parcel či jejich částí a nevíte, které pozemky jsme pronajali jiným subjektům za účelem zemědělského či jiného hospodaření, atd.
Bod 3./ Proto nemůžete, viz bod 2, konstatovat, zda Váš vstup na pozemky je poškodí či nikoliv.

Proto Vás žádáme o písemné zaslání: 
1/ specifikace pozemků ve vlastnictví Obce Chanovice, na které hodláte vstoupit – určení parcelního čísla pozemků po jednotlivých katastrálních územích.
2/ přesného časového plánu-harmonogramu, kdy přesně, a v který den budete na pozemcích ve vlastnictví Obce Chanovice provádět Vaše činnosti. Abychom předešli možným škodám, způsobeným Vašimi vstupy a činnostmi. A abychom zajistili kontrolu stavu obecních pozemků po Vašem vstupu a po Vašich činnostech. 
3/ konkrétního ustanovení příslušného zákona, který Vás opravňuje ke vstupu na obecní pozemky za účelem, který uvádíte a to bez souhlasu vlastníka.

Jakožto řádní hospodáři s obecním majetkem Vás žádáme, abyste se zdrželi vstupů na obecní pozemky Obce Chanovice, dokud nám neujasníte výše požadované. 

Zdravím,  Petr Klásek – starosta Obce Chanovice.

Číst dále

Novinky a informace kolem úložiště.

Co se odehrává kolem úložiště?
Zde najdete několik informací z února 2016.
Viz pod textem – Dokumenty ke stažení.


V příloze naleznete tři dokumenty:

1. kopii článku z MF DNES ze dne 12.2.2016, rozhovor pana Slováka a jeho zajímavý názor na Obec Chanovice, naše občany a okolí. 
2. Společné požadavky a protest starostů obcí z tzv. lokality Březový potok k problematice hlubinného úložiště radioaktivních odpadů ze dne 13. února 2016. Žádáme zástupce lokality v Pracovní skupině pro dialog, aby níže uvedené sdělili na jednání 16. 2. 2016.
3. Zápis z jednání zástupců obcí v rámci tzv. lokality Březový potok k problematice hlubinného úložiště.

MF DNES článek 12.2.2016.JPEG    Požadavky a protest z jednání 13.2.2016.pdf    Zápis z jednání 13.2.2016.pdf    


Číst dále

Obce podaly žalobu na „stát“.

Obce z lokality Březový potok v problematice hlubinného úložiště podaly žalobu na „stát“.
Datum podání: 23. 10. 2015

(Pokračování textu…)

Číst dále