Obecní úřad
Kultura a turismus
Život v Obci
Obec Chanovice
Na začátek

Pozvánka na zasedání ZO dne 27. října 2021 od 18.oo hodin

Dovoluji si Vás pozvat na zasedání zastupitelstva Obce Chanovice, které se uskuteční na Obecním úřadu v Chanovicích a to ve středu 27. října 2021 od 18.oo hodin.

(Pokračování textu…)

Číst dále

Tisková zpráva – Volby a úložiště 04-10-21

Volby mohou změnit postavení obcí při hledání hlubinného úložiště
Platforma proti úložišti se ptala čelních kandidátů

(Pokračování textu…)

Číst dále

Zápis č. 25 ze zasedání ZO ze dne 29.9.2021

ze zasedání zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 29. 9. 2021 od 18.00 hodin na Obecním úřadu v Chanovicích.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové a mandátní komise a ověřovatelů zápisu
  3. Zpráva o činnosti obce a obecního úřadu v roce 2021, ZŠ a MŠ Chanovice, situace k úložišti radioaktivních odpadů, atd.
  4. Zpráva o finanční situaci, majetkové náležitosti (pozemky související s chodníkem Chanovice jih, apod.), rozpočtové změny, apod.
  5. Informace o prodeji bytů v Defurových Lažanech a parcel v Chanovicích
  6. Vodohospodářské náležitosti, aktuální situace, zdroje pitné vody
  7. Informace o činnostech obce v uskupeních Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka, Prácheňsko, DSO Horažďovicko a MAS Pošumaví a projednání souvisejících náležitostí.
  8. Diskuse
  9. Usnesení
  10. Závěr

Přítomni: Petr Klásek, Ing. Pavel Hlaváč, Mgr. Marie Hlůžková, Václav Kubaň, Miloslav Burda, Miroslav Korbel, Ing. František Pavlovský, Václav Šmat, Petra Šubová.

Viz přiložený dokument v PDF.

Číst dále