Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Černice

První písemná zpráva: rok 1393.

Vývoj názvu lokality:
Poprvé se v roce 1393 uvádí jako „Dobrohostone, milite de Czernctzicz“; vedle tvaru Č(e)rnice se vyskytují v historii osady také tvary Črnič a Č(e)rnčice; jsou to vždy obměny ve jméně téže osoby, podle níž byla ves pojmenována (Črna, Černý, Črnec, Črnek); jméno Černice tedy znamenalo ves lidí Č(e)rncových nebo Č(e)rnkových; tvar Černice vznikl asi nějakým administrativním omylem.

Historie sídla:
Prvními známými vlastníky zemanského zboží v Černicích byli vladykové a bratři Mikuláš Puchník, Dobrohost a Volfart. Připomínají se na samém konci 14. století, kdy zastávají různé úřednické a šlechtické funkce. Např. Mikuláš byl v letech 1385 - 1402 arcibiskupským generálním vikářem a kanovníkem několika kostelů. V roce 1402 byl dokonce zvolen arcibiskupem, ale zemřel před uvedením do tohoto úřadu.

Pozdější majitelé zdejší obce v 15. století již nejsou známi. Pravděpodobně v tomto období je obec připojena k Oselcům.Roku 1543 je popisována místní tvrz jako pustá.
Po státní reformě a reorganizaci prováděné od roku 1850 se stávají Černice součástí Obce Defurovy Lažany (1869), po roce 1970 osada Obce Chanovice.

Nemovité kulturní památky:
V lokalitě nejsou objekty zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek.
Půdorysný typ obce: návesní. Významné architektonické prvky: náves, návesní kaple.

Architektonická hodnota sídla:
Dispoziční zachovalost usedlostí včetně hmotově dochovaných objektů lidové architektury

Klasifikace sídla: hodnotné sídlo


 Fotografie Černice (9)