Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Ing. Václava Votava v Chanovicích 16.5.2016

V pondělí 16. května 2016 proběhla na Horažďovicku návštěva předsedy rozpočtového výboru Parlamentu ČR Ing. Václava Votavy a místopředsedy Výboru pro evropské záležitosti PČR Mgr. Igora Jakubčíka.
Pracovní setkání a návštěvu zdejšího regionu dohodl a vedl Ing. Jan Vavřička starosta Obce Pačejov. Proto příjezd obou poslanců byl na Obecní úřad Pačejov, zde proběhlo představení historie a současnosti obce.

Následoval přejezd do Obce Chanovice. Po uvítání starostou obce Petrem Kláskem v zámeckém areálu byla představena chanovická obec a její současné činnosti.
Následovala návštěva a prohlídka zdejšího dřevozpracujícího závodu Holzindustrie s.r.o. (skupina Haas). Oba členy Parlamentu ČR zajímala funkčnost a potřeby významného zaměstnavatele regionu. Prokuristé firmy Ing. M. Kvapil a Ing. L. Kameník sdělili oběma poslancům praktické podněty, které se týkají podnikání v ČR, daňových a ekonomických souvislostí. Následovala poměrně podrobná prohlídka výrobního provozu a představení výrobků firmy. Ve firmě pracuje na plný úvazek cca 450 lidí z pošumavské oblasti a spolupracují další stovky zaměstnanců partnerských podniků. Přesto v současné době firma stále hledá další pracovníky pro řadu profesí.   

Další přejezd byl do Horažďovic (ORP). Po uvítání starostou města Ing. Michaelem Formanem následoval pracovní oběd a hlavně cca dvou a půl hodinová beseda se starosty obcí Sdružení Prácheňsko na téma: „Co trápí starosty v regionu“. Významná část besedování se týkala financování obcí, zde byla vyjadřována nespokojenost se stávajícím stavem u venkovských obcí. Oproti větším sídlům venkov pociťuje diskriminaci. Dále téma DPH. Když například obec buduje veřejně prospěšnou stavbu např. vodovod, místní komunikaci či kanalizaci, tak musí hradit ke každému investovanému miliónu 210 tisíc Kč navíc. Peníze připadnou státu. Další kritizovanou oblastí byla složitost dotačních programů a jejich náročná agenda, včetně zpětných dlouholetých kontrol. 
Samostatnou kapitolou byly informace o funkčnosti menších měst a jejich okolí. Horažďovicko je poměrně vzdálené od center, jako je Praha či Plzeň. Jako příklad byly uváděny omezení ve veřejné dopravě, uzavření Katastrálního úřadu či Finančního úřadu v Horažďovicích, nyní snaha České pošty s.p. o uzavírání venkovských poboček, atd. Mají-li lidé na venkově žít, tak musí cítit podporu a pomoc státu.
Informace jak se ekonomicky České republice nyní daří, je příjemné sdělení, ale odlehlejší části republiky mají celou řadu problémů. Oba poslanci Parlamentu slíbili, že přednesené problémy budou přednášet v parlamentních výborech a konkrétním ministrům.
Mgr. I. Jabubčík dále odpovídal i na žhavé dotazy ohledně bezpečnosti a migrace. A sdělil přítomným konkrétní fakta a příklady.
Na závěr zazněl od parlamentní návštěvy příslib na další setkávání a zajištění návštěv čelních představitelů ministerstev, která zodpovídají za debatované oblasti.

Zapsal Petr Klásek.

(pod článkem naleznete několik fotografií)


 Ing. Václava Votava v Chanovicích 16.5.2016 (3)