Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Pěší pochod 2018 v Obci Chanovice - 15. ročník - shrnutí

Pořádání pochodu je reakce na úřední a nesmlouvavé oznámení pracovníků SÚRAO v létě 2003, že oblast Chanovicka a dalších pěti sousedních obcí je vybraná jako jedna z možných lokalit na vybudování gigantického úložiště radioaktivních odpadů. Postup směrem k obcím se bohužel za těch patnáct roků nezměnil.
Jak jsi byl spokojen s letošní účastí?
Počet lidí, kteří si vyzvedli startovní kartu, byl 410 osob. Ale počet účastníků byl celkem přes 450 pochodujících. Je vidět, že tento problém lidé vnímají. Snažení boje obcí z lokality Březový potok přišli podpořit občané z celého regionu, všech věkových kategorií. Potěšilo mne, že se účastnilo hodně mladých lidí a rodin s dětmi. Je vidět, že jim na našich vesnicích záleží.
Trasu jste měnili?
Trasa byla dlouhá devět a půl kilometru - novoroční protestní procházka. Účastníci obešli symbolické území o ploše zhruba 306 hektarů. Plocha 306 hektarů je navrhovaná podzemní část hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, dle technických
dokumentů SÚRAO a cca 29,5 hektarů povrchového areálu. Pozor, oba uvažované hlavní stavební objekty se stále zvětšují – dle projektů SÚRAO!!
Po celou dobu pochodu mohli účastníci sledovat panoráma blízké Šumavy.
Jak vnímá současnou situaci celá lokalita zvaná Březový potok?
Starostové obcí Olšany, Kvášňovice, Pačejov, Velký Bor, Maňovice, Chanovice a města Horažďovice mají všichni jednomyslné mandáty od zastupitelů obcí, aby ochránili zdejší území a jednali proti předkládaným záměrům SÚRAO. Při závěrečném vyhodnocení vystoupili společně.
Sdělili několik počinů a aktualit od posledního pochodu:
- Běží stále žaloba proti MŽP – od října 2015
- Opakovaná jednání o společném postupu, společné akce, jednání samospráv, jednání s občany,
jednání v jednotlivých obcích, atd. – průběžně
- Den proti úložišti – přes 1.200 účastníků – duben
- Mediální počiny – rozhlas, noviny, televize – v desítkách případů průběžně
- Jednání na místě s představiteli Parlamentu ČR
- Jednání s ministrem životního prostředí p. Brabcem
- Pěší pochod a cyklo vyjížďka Pačejov – Maňovice
- Jednání na MPO s ministrem p. Havlíčkem
- Jednání na místě s radními Plzeňského kraje
- Vedení Plzeňského kraje písemně potvrdilo podporu našich postojů
- Všechny obce z lokality Březový potok vstoupily do „Platformy proti hlubinnému úložišti“
a společně se starostové zúčastnili republikového setkání
- Atd.
V Chanovicích vyhodnocení letošního ročníku, diskuse na téma úložiště, desítky otázek.
Poděkování všem přítomným za podporu a za účast. Poděkování všem organizátorům a podpůrcům.
O čem lidé hovořili a debatovali v rámci akce:
- musí být skutečně úložiště tohoto typu a je svou gigantičností uvažováno jen pro ČR???
- jak je možné, že ministerstvo vydalo povolení k průzkumům, při kterých se bude již kopat
 a vrtat v terénu, bez souhlasu vlastníků pozemků a obcí???
- proč není jednoznačný dokument popisující celý proces ukládání se všemi návaznostmi???
- proč musí být úložiště tak veliké a stále se v projektech zvětšuje???
- jedná se o potřebu a problém celé republiky, všech občanů ČR na desítky tisíců let???
- proč nabízené příspěvky obcím jsou podstatně menší než roční platy vedoucích činitelů
 energetických polostátních firem???
- nelze hledat řešení ve spolupráci s dalšími státy EU a najít méně obydlená území???
- jak to udělat, aby naši potomci měli možnost změnit naše rozhodnutí???
- jak vypadala jaderná problematika před sto lety, a kam ji přivede vývoj za dalších sto let???
- co nové technologie na budoucí využití současných „odpadů“, vždyť odborníci tvrdí,
že nynější vyhořelý materiál je energeticky využitý jen na několik procent???
- a řada dalších otázek a obav.
Navrhované hlubinné úložiště radioaktivního odpadu v ČR je zařízení s nebezpečnými
radioaktivními materiály na 100.000 let, dle Atomového zákona.
Petr Klásek Černický, toho času starosta Obce Chanovice, v lednu 2018.


 Pochod - úložiště 2018 (7)  Dokumenty ke stažení


 
PĚŠÍ POCHOD 2018 hodnocení.pdf
11.1.2018 13:01:09  (286kb)
Článek do Zpravodaje JODN 9.12..pdf
11.1.2018 13:01:09  (191kb)
informace o úložišti 1,2018.pdf
11.1.2018 13:01:07  (419kb)