Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Kulturní a společenské akce 2018

aktualizováno 22.2.2018

  Kulturní a společenské akce v roce 2018 v Obci Chanovice  
Obec Chanovice: části Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic
- 1. ledna – pondělí, „Novoroční vyhlídka z chanovické rozhledny“, Prácheňsko na dlani (Obec Chanovice) 
- 1. ledna – pondělí, „Chanovický betlém“, sváteční setkání ve skanzenu (Vl. muzeum Dr. Hostaše v Klatovech)
- 6. ledna – sobota, „Pěší pochod k uctění a zachování přírody a života v Pošumaví“, v 8.3o hodin start v zámeckém areálu, ukončení s hudbou v KD v Chanovicích (Obec Chanovice)
- 7. ledna – neděle, „Tříkrálová sbírka“, charitativní obchůzka koledníků (Charita Horažďovice)
- 18. ledna – čtvrtek, „Jak se jim s námi žije“, od 18.oo hodin, beseda s přírodovědcem Ing. Jiřím Vlčkem, téma vzácní a chránění živočichové v přírodě Pošumaví, KD Chanovice (Obec Chanovice)
- 3. února – sobota, „Tesařský ples“, od 20.oo hodin, tradiční ples, KD Chanovice (Pfeifer Holz s.r.o. Chanovice)
- 8. února – čtvrtek, „Virtuální univerzita třetího věku – České dějiny v souvislostech I.“, zahájení semestru, dlouhodobější vzdělávací program pro seniory (účastníci VU3V, ČZU Praha, ZŠ a MŠ Chanovice, Obec Chanovice)
- 10. února – sobota, „Masopustní průvod“, od 12.oo hodin, tradiční masopustní průvod (Obec Chanovice)
- 17. února – sobota, „Sportovní ples“, ples fotbalového klubu, KD Chanovice (TJ Chanovice)    
- 22. února – čtvrtek, „Václav Chaloupek, příroda, zoo a večerníčky“, od 18.oo hodin, setkání s filmařem, milovníkem přírody a senátorem, KD Chanovice (Obec Chanovice)
- 1. března – čtvrtek, „Jarní rukodělný seminář s Mgr. Ivanou Sieberovou“, zámek (Vlastivědné muzeum  
Dr. Hostaše v Klatovech, Panoráma, VS REGIO, ZŠ a MŠ Chanovice)
- 17. března – sobota, „Dětská maškarní veselice“, od 14.oo hodin, akce s hudbou a soutěžemi pro školní děti, KD Chanovice (Panoráma)
- 17. března – sobota, „Velký maškarní dospělácký rej“, od 20.oo hodin, taneční akce s maskami a živou hudbou pro všechny věkové kategorie, KD Chanovice     
- 1. dubna – neděle, „Turnaj ve voleném mariáši o Mistra Chanovic“, společenské soutěžení místních borců, KD Chanovice (místní mariášníci)
- 5. dubna – čtvrtek, „Zmizelá Šumava ve vyprávění Šumaváka Emila Kintzla“, od 18.oo hodin, beseda spojená s promítáním, KD Chanovice (Obec Chanovice)
- 20. dubna – pátek, „Památky a historické zajímavosti v okolí Chanovic z méně známých stránek", od 18.oo hodin, setkání s historikem prof. Jiřím Škabradou, KD Chanovice (Obec Chanovice)
- 21. dubna – sobota, „Den proti úložišti“, program bude upřesněn, společná akce obcí regionu proti záměru vybudovat zde úložiště radioaktivních odpadů (obce tzv. lokality Březový potok)
- 28. dubna – sobota, „Pouť ke svatému Vojtěchu“, odpolední slavnost u kaple sv. Vojtěcha, společenské setkání v Újezdě u Chanovic (občané Újezda u Chanovic)  
- 30. dubna – pondělí, „Stavění máje a pálení čarodějnic“, tradiční akce (občané šesti vesnic obce)
- 4. května – pátek, „Zahájení turistické a výstavní sezóny“, od 15.3o hodin, vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Blatná a ZŠ a MŠ Chanovice, výstava bude do 1. 7. 2018, hudba ZUŠ Blatná, zámecký areál (Obec Chanovice)
- 5. května – sobota, „Osvobození 1945“, od 15.3o hodin, historická vojenská technika, vzpomínka na květen 1945 a poděkování, zámecký areál (Obec Chanovice)
- 18. května – pátek, „Velké lhaní“, od 19.3o hodin, divadelní představení TYJÁTRu Horažďovice, francouzská komedie, KD Chanovice (Obec Chanovice)
- 19. května – sobota, „Na kole okolo Chanovic“, od 13.oo hodin, turistická vyjížďka, poznávání okolí, ukončení s kapelou Z Vršku a kulinářským duem MAMI z Blatné, KD Chanovice (cyklisté Dobrotice)
- 2. června – sobota, „Dětský den v Holkovicích“, od 14.oo hodin, odpoledne plné her, hraní a zábavy především pro děti, ale i pro dospělé (občané Holkovic a SDH Holkovice)  
- 16. června – sobota, „Letní koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů“, od 18.oo hodin, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)
- 17. června – neděle, „Pouť v Defurových Lažanech“, tradiční sváteční víkend 
- 23. června – sobota, „Memoriál Pepy Kubaně v nohejbale“, od 9.oo hodin, tradiční nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčů v Dobroticích (přátelé Dobrotic) 
24. ročník Kulturního léta v Chanovicích výstavy, koncerty a další akce
- 2. až 6. července, „Týden rukodělných seminářů s Mgr. Ivanou Sieberovou“, přihlášky u Mgr. Boženy Legátové tel. 371 120 715 (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, VS REGIO, Panoráma, Obec Chanovice)
- 6. července – pátek, „Pavel Tejkal: Kresba, malba, keramika“, od 18.oo hodin vernisáž, letní zámecká výstava, zámek, výstava bude do 18. 8. 2018 (ZŠ a MŠ Chanovice, Panoráma) 
- 7. července – sobota, „Den řemesel – přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje“, od 9.45 hodin zámecký areál a skanzen, tradiční řemesla, cca sedmdesát oborů, doplněno hudebníky, šermíři, loutkoherci, tradiční kuchyně (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice, ZŠ Chanovice a spolky v obci)
- 7. července – sobota, „Nepraktické řemeslo – výstava Tvůrčí skupiny P89 Plzeň“, od 10.oo hodin, vernisáž výstavy výtvarné skupiny P89 Plzeň, zámecký areál, výstava bude do 15. 8. 2018 (Obec Chanovice)
- 14. července – sobota, „Štěpán Rak a Matěj Rak – Vůně sena a benzínu“, od 18.oo hodin, koncert mimořádného kytaristy a jeho syna, zámek (Panoráma, Obec Chanovice)
- 21. července – sobota, „Moje dobrá jitra – Václav Větvička a Jana Rychterová“, od 18.oo hodin, populární botanik V. Větvička bude vyprávět za doprovodu písničkářky a její kytary, zámek (Panoráma, Obec Chanovice)
- 28. července – sobota, „Memoriál L. Duchoně“, od 13.oo hodin, cvičiště v Defurových Lažanech, hasičská soutěž, následně veselice s hudbou (SDH Defurovy Lažany)
- 29. července – neděle, „Přejezd rybníka Ohrady“, od 13.3o hodin, tradiční přejezd rybníka Ohrady na kole 
a s trakařem po dřevěné lávce (SDH Chanovice)
- 17. srpna – pátek, „Šikovné ruce ze Dnů řemesel na fotografiích“, od 18.oo hodin, zahájení výstavy Fotoklubu Nepomuk, zahraje Musical Friendship, zámecký areál, výstava bude do 30. 9. 2018 (Obec Chanovice)
- 25. srpna  -  sobota, "Prázdninové kouzlení se skupinou Čáry Máry", od 18.00 hodin, koncert  plzeňské folkové skupiny, vítěze Západočeského kola Porty z roku 2014, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice)
- 1. září – sobota, „M. Nostitz Quartet“, od 18.oo hodin, koncert významného hudebního tělesa, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice)
- 16. září – neděle, „Chanovická pouť“, tradiční církevní a společenská akce, taneční zábava, sportovní utkání, výstavy a další (Obec Chanovice, místní instituce a spolky)
- 4. října – čtvrtek, „Virtuální univerzita třetího věku – České dějiny v souvislostech II.“, zahájení zimního semestru, vzdělávací program pro seniory (účastníci VU3V, ČZU Praha, ZŠ a MŠ Chanovice, Obec Chanovice)
- 6. října – sobota, „Den místní potraviny – Den brambor“, od 10.oo hodin, 12. ročník potravinářského dne ve skanzenu, hudba, ukázky řemesel (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice)
- 6. října – sobota, „MALÍŘÁK 2017“, od 13.oo hodin vernisáž spojená s módní přehlídkou, výtvarné práce studentek ISŠŽ v Plzni, zámecký areál, výstava bude do 31. 10. 2018 (ISŠŽ v Plzni, Obec Chanovice) 
- 2. listopadu – pátek, „Štěpán Rak – Domov můj“, od 18.oo hodin, koncert mimořádného kytaristy ke stému výročí založení naší republiky, zámek (Panoráma, Obec Chanovice)
- 10. listopadu - sobota, „Obec a její lidé ke (ve) století republiky“, od 15.oo hodin vernisáž, 20. ročník foto soutěže z území mezi městy Blatná, Horažďovice a Nepomuk, zámek (Panoráma, ZŠ a MŠ Chanovice) 
- 10. listopadu – sobota, „Hasičská veselice“, akce místních hasičů v KD Chanovice (SDH Chanovice) 
- 11. listopadu – neděle, „Vzpomínka na Velkou válku“, od 14.oo hodin, uctění předků, zahájení výstavy, křest publikace, zámek, výstava bude do 31. 12. 2018 (Vlast. muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice)
- 17. listopadu – sobota, „Brutus“, od 21.oo hodin, taneční zábava s legendou, KD Chanovice (KD Chanovice)
- 2. prosince – neděle, „Rozsvícení vánočního stromku v Chanovicích“, před kostelem Povýšení Sv. Kříže 
- 5. prosince – středa, „Mikuláš, andělé a čerti“, tradiční mikulášské nadělování
- 25. a 26. prosince – úterý a středa, „Chanovický betlém“, ve skanzenu (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše)
- 31. prosince – pondělí, „Myslivecký Silvestr“, od 20.oo hodin, KD Chanovice (Myslivecké sdružení Chanovice)

Během roku budou i další akce - sledujte plakáty, internetové stránky a obracejte se na uvedené kontakty.

Informace: Obecní úřad, tel. 376 514 353,  obec.chanovice@email.cz
Internet: www.chanovice.cz
IC Chanovice, tel. 376 514 164,
e-mail: ic.chanovice@email.cz

Stálé výstavy v zámeckém areálu: „Galerie Nositelů tradice lidových řemesel“, „Expozice lidových řemesel Pošumaví“, „Historická místnost zámku Chanovice“.  

Otevírací doba v zámeckém areálu Chanovice a na rozhledně na vrchu Chlumu nad Chanovicemi:
- leden až duben: dle předchozí dohody na obecním úřadě
- květen: sobota a neděle, svátek 10.00 – 16.00 hodin 
- červen až srpen: každý den      10.00 – 16.00 hodin
- září: sobota a neděle, svátek      10.00 – 16.00 hodin     
- říjen až prosinec: dle předchozí dohody na obecním úřadě                   
Skupinové prohlídky, min. 5 osob, mimo uvedenou otevírací dobu lze domluvit s předstihem minimálně jednoho dne.

Nad zámeckým areálem je vytvářen skanzen „Expozice lidové architektury jihozápadních Čech“
Informace a kontakty: muzeum.klatovy@tiscali.cz      tel. 376 323 525, 721 721 908 nebo 737 061 235

Chanovická tvrz byla založena v kopcovité krajině s úžasnými výhledy na Šumavu přes údolí zlatonosné Otavy. Vrcholy kopců mají výšku 600 m n. m. a spolu se stovkami kamenitých pahorků jsou zalesněny smíšenými lesy. Zámecký areál je položen v parku anglického typu. Dominantou vesnice je kostel Povýšení Svatého Kříže. Nad vsí  se rozrůstá skanzen lidové architektury jihozápadních Čech. Pěší naučná stezka „Příroda a lesy Pošumaví“ spojuje zámecký areál se skanzenem přes kopec Chlum. Součástí stezky je rozhledna na vrchu Chlumu, která byla vystavěna s mottem „Prácheňsko jako na dlani“. Zástavba starší části vesnice, je prohlášena za vesnickou památkovou zónu 
a svědčí o umu, estetickém cítění, vztahu k místu a řemeslné poctivosti našich předků.

Na všechny akce jste srdečně zváni.
Mějte se fajn.
Na shledanou v Obci Chanovice.