Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


rss  | mapa serveru  | 
Kulturní a společenské akce ke konci roku 2017 a začátku 2018

aktualizováno 14.11.2017

Kulturní a společenské akce na konci roku 2017 a začátek roku 2018 v Obci Chanovice

Obec Chanovice: části Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic

9. listopadu - čtvrtek, „Podzimní rukodělné semináře s Mgr. Ivanou Sieberovou- předvánoční tvoření“, zámek (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Panoráma,VS REGIO, ZŠ a MŠ Chanovice)

11. listopadu – sobota, „Vítání občánků“, od 13.3o hodin, slavnostní setkání v Chanovicích (Obec Chanovice)

11. listopadu – sobota, „Obec a její lidé“, od 15.oo hodin vernisáž, 19. ročník fotografické soutěže z území mezi městy Blatná, Horažďovice a Nepomuk, zámek (Panoráma, ZŠ a MŠ Chanovice)

11. listopadu – sobota, „Hasičská veselice“, akce místních hasičů v KD Chanovice (SDH Chanovice)

17. listopadu – pátek, „Brutus“, od 21.oo hodin, taneční zábava s legendární kapelou, KD Chanovice

23. listopadu – čtvrtek, „Pivovarnictví a život na Šumavě“, od 18.oo hodin, beseda s Františkem Strnadem spojená s nabídkou točených železnorudských piv, doplněná šumavskými písněmi s heligonkami v podání „Duo bráchové“, KD Chanovice (Obec Chanovice)

3. prosince – neděle, „Rozsvícení vánočního stromku v Chanovicích“, od 16.30 hodin, s hudbou a zpěvem, před kostelem Povýšení Sv. Kříže (občané, děti a přátelé obce)

5. prosince – úterý, „Mikuláš, andělé a čerti“, tradiční mikulášské nadělování

14. prosince – čtvrtek, „Národní hosté a poslední měsíce války“, od 18.oo hodin, beseda s historikem Janem Jirákem, KD Chanovice (Obec Chanovice)

16. prosince – sobota, „Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů“, od 18.oo hodin, předvánoční koncert, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)

25. a 26. prosince – pondělí a úterý, „Chanovický betlém“, od 13.oo do 17.oo hodin, sváteční vánoční setkání ve skanzenu (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech)

26. prosince – úterý, „Vánoční zpívání u betléma v podání chrámového sboru Velkobor“, zpívání od 14.oo a od 15.oo hodin, ve skanzenu (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše)

31. prosince – neděle, „Myslivecký Silvestr“, od 20.oo hodin, KD Chanovice (Myslivecké sdružení Chanovice)

1. ledna – pondělí, „Novoroční vyhlídka z chanovické rozhledny“, od 13.oo do 16.oo hodin, sváteční podívání na Šumavu a Prácheňsko, rozhledna na vrchu Chlumu (Obec Chanovice)

1. ledna – pondělí, „Chanovický betlém“, od 13.oo do 17.oo hodin, sváteční setkání ve skanzenu (Vl. muzeum Dr. Hostaše v Klatovech)

6. ledna – sobota, „Pěší pochod k uctění a zachování přírody a života v Pošumaví“, v 8.3o hodin start v zámeckém areálu, ukončení s hudbou v KD v Chanovicích (Obec Chanovice)

7. ledna – neděle, „Tříkrálová sbírka“, charitativní obchůzka koledníků (Charita Horažďovice)

3. února – sobota, „Tesařský ples“, od 20.oo hodin, tradiční ples, KD Chanovice (Pfeifer Holz s.r.o.Chanovice)

10. února – sobota, „Masopustní průvod“, od 12.oo hodin, tradiční masopustní průvod (Obec Chanovice)

17. února – sobota, „Sportovní ples“, ples fotbalového klubu, KD Chanovice (TJ Chanovice)

17. března – sobota, „Dětská maškarní veselice“, od 14.oo hodin, akce s hudbou a soutěžemi pro školní děti, KD Chanovice (Panoráma Chanovice)

17. března – sobota, „Velký maškarní dospělácký rej“, od 20.oo hodin, taneční akce s maskami a hudbou pro všechny věkové kategorie, masky vítány, KD Chanovice

28. dubna – sobota, „Pouť ke svatému Vojtěchu“, odpolední slavnost u kaple sv. Vojtěcha, společenské setkání v Újezdě u Chanovic (občané Újezda u Chanovic)

30. dubna – pondělí, „Stavění máje a pálení čarodějnic“, tradiční akce (občané šesti vesnic obce)

4. května – pátek, „Zahájení turistické a výstavní sezóny“, od 15.3o hodin, vernisáž výstavy, hudba, zámecký areál (Obec Chanovice)

…….. a pak bude jaro, sluníčko, teploučko a nový kulturní přehled.

Budou i další akce, a tak sledujte plakáty, internetové stránky a obracejte se na uvedené kontakty.

Informace: Obecní úřad, tel. 376 514 353, obec.chanovice@email.cz
Internet: www.chanovice.cz


Stálé výstavy v zámeckém areálu: „Galerie Nositelů tradice lidových řemesel“, „Expozice lidových řemesel Pošumaví“, „Historická místnost zámku Chanovice“.

Otevírací doba v zámeckém areálu Chanovice a na rozhledně na vrchu Chlumu nad Chanovicemi:

- říjen až duben: dle předchozí dohody na obecním úřadě. Skupinové prohlídky, min. 5 osob, lze domluvit s předstihem minimálně jednoho dne.

Na všechny akce jste srdečně zváni. Na shledanou v Obci Chanovice a mějte se fajn.