Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Kulturní a společenské akce ke konci roku 2017 a začátku 2018

aktualizováno 22.2.2018

  Kulturní a společenské akce na konci roku 2017
a začátek roku 2018 v Obci Chanovice  

Obec Chanovice: části Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic

- 17. února – sobota, „Sportovní ples“, ples fotbalového klubu, KD Chanovice (TJ Chanovice)    

- 22. února – čtvrtek, „Václav Chaloupek, příroda, zoo a večerníčky“, od 18.oo hodin, setkání s filmařem, milovníkem přírody a senátorem, KD Chanovice (Obec Chanovice)

- 1. března – čtvrtek, „Jarní rukodělný seminář s Mgr. Ivanou Sieberovou“, zámek (Vlastivědné muzeum  

Dr. Hostaše v Klatovech, Panoráma, VS REGIO, ZŠ a MŠ Chanovice)

- 3. března – sobota, „Turnaj ve stolním tenise“, zápis účastníků na místě od 13.oo hodin, jen pro neregistrované hráče, pro děti a ženy i muže, KD Chanovice (Spolek Čiperka)   

- 17. března – sobota, „Dětská maškarní veselice“, od 14.oo hodin, hravá akce s hudbou a soutěžemi pro předškolní a školní děti, KD Chanovice (Panoráma)

- 17. března – sobota, „Velký maškarní dospělácký rej“, od 20.oo hodin, taneční akce s maskami, hudba Troling Stones Honzy Šebka pro všechny věkové kategorie, KD Chanovice     

- 1. dubna – neděle, „Turnaj ve voleném mariáši o Mistra Chanovic“, společenské soutěžení místních borců, KD Chanovice (místní mariášníci)

- 5. dubna – čtvrtek, „Zmizelá Šumava ve vyprávění Šumaváka Emila Kintzla“, od 18.oo hodin, beseda spojená s promítáním, KD Chanovice (Obec Chanovice)

- 20. dubna – pátek, „Památky a historické zajímavosti v okolí Chanovic z méně známých stránek", od 18.oo hodin, setkání s historikem prof. Jiřím Škabradou, KD Chanovice (Obec Chanovice)

- 21. dubna – sobota, „Den proti úložišti“, program bude upřesněn, společná akce obcí regionu proti záměru vybudovat zde úložiště radioaktivních odpadů (obce tzv. lokality Březový potok)

- 28. dubna – sobota, „Pouť ke svatému Vojtěchu“, odpolední slavnost u kaple sv. Vojtěcha, společenské setkání v Újezdě u Chanovic (občané Újezda u Chanovic)  

- 30. dubna – pondělí, „Stavění máje a pálení čarodějnic“, tradiční akce (občané šesti vesnic obce)

- 4. května – pátek, „Zahájení turistické a výstavní sezóny“, od 15.3o hodin, vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Blatná a ZŠ a MŠ Chanovice, výstava bude do 1. 7. 2018, hudba ZUŠ Blatná, zámecký areál (Obec Chanovice)

- 5. května – sobota, „Osvobození 1945“, od 15.3o hodin, historická vojenská technika, vzpomínka na květen 1945 a poděkování, zámecký areál (Obec Chanovice)

- 18. května – pátek, „Velké lhaní“, od 19.3o hodin, divadelní představení TYJÁTRu Horažďovice, francouzská komedie, KD Chanovice (Obec Chanovice)

- 19. května – sobota, „Na kole okolo Chanovic“, od 13.oo hodin, turistická vyjížďka, poznávání okolí, ukončení s kapelou Z Vršku a kulinářským duem MAMI z Blatné (cyklisté Dobrotice a KD Chanovice)

- 2. června – sobota, „Dětský den v Holkovicích“, od 14.oo hodin, odpoledne plné her, hraní a zábavy především pro děti, ale i pro dospělé (občané Holkovic a SDH Holkovice)  

- 17. června – neděle, „Pouť v Defurových Lažanech“, tradiční sváteční víkend 

Budou i další akce - sledujte plakáty, internetové stránky a obracejte se na uvedené kontakty.


Informace: Obecní úřad, tel. 376 514 353,  obec.chanovice@email.cz                    Internet: www.chanovice.cz

Stálé výstavy v zámeckém areálu: „Galerie Nositelů tradice lidových řemesel“, „Expozice lidových řemesel Pošumaví“, „Historická místnost zámku Chanovice“.  

Otevírací doba v zámeckém areálu Chanovice a na rozhledně na vrchu Chlumu nad Chanovicemi:
- říjen až duben: dle předchozí dohody na obecním úřadě.  Skupinové prohlídky, min. 5 osob, lze domluvit s předstihem minimálně jednoho dne.


Na všechny akce jste srdečně zváni.
Na shledanou v Obci Chanovice a mějte se fajn.