Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Kulturní akce na přelomu roků 2018 a 2019

aktualizováno 31.10.2018
Obec Chanovice: místní části Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic
- 2. listopadu – pátek, „Štěpán Rak – Domov můj“, od 18.oo hodin, koncert mimořádného kytaristy ke stému výročí založení naší republiky, zámek (Panoráma, Obec Chanovice)
- 10. listopadu - sobota, „Obec a její lidé ke (ve) století republiky“, od 15.oo hodin vernisáž, 20. ročník foto soutěže z území mezi městy Blatná, Horažďovice a Nepomuk, zámek (Panoráma, ZŠ a MŠ Chanovice) 
- 10. listopadu – sobota, „Hasičská veselice“, akce místních hasičů v KD Chanovice (SDH Chanovice) 
- 11. listopadu – neděle, „Vzpomínka na Velkou válku“, od 14.oo hodin, uctění předků, zahájení výstavy, křest publikace, zámek, výstava bude do 31. 12. 2018 (Vlast. muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice)
- 17. listopadu – sobota, „Brutus“, od 21.oo hodin, taneční zábava s legendou, KD Chanovice (KD Chanovice)
- 24. listopadu – sobota, „Soutěžní degustace piv malých pivovarů“, od 18.oo hodin, beseda, ochutnávky, degustace, pivovarnictví, hudba, vše s Františkem Strnadem, KD Chanovice (Obec Chanovice)
- 2. prosince – neděle, „Rozsvícení vánočního stromku v Chanovicích“, před kostelem Povýšení Sv. Kříže 
- 5. prosince – středa, „Mikuláš, andělé a čerti“, tradiční mikulášské nadělování
- 15. prosince – sobota, „Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů“, od 18.oo hodin, předvánoční koncert, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice)
- 25. a 26. prosince – úterý a středa, „Chanovický betlém“, ve skanzenu (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše)
- 26. prosince – středa, „Koncert Musical Friendship“, od 18.oo hodin, skladby v úpravě pro housle, kytaru a klavír v podání mladých hudebníků, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice)
- 31. prosince – pondělí, „Myslivecký Silvestr“, od 20.oo hodin, KD Chanovice (Myslivecké sdružení Chanovice)
NOVÝ ROK * NOVÝ ROK * NOVÝ ROK * NOVÝ ROK * NOVÝ ROK * NOVÝ ROK 
- 1. ledna – úterý, „Novoroční vyhlídka z chanovické rozhledny“, od 13.oo do 16.oo hodin, sváteční podívání na Šumavu a Prácheňsko, rozhledna na vrchu Chlumu (Obec Chanovice) 
- 1. ledna – úterý, „Chanovický betlém“, sváteční setkání ve skanzenu (Vl. muzeum Dr. Hostaše v Klatovech)
- 5. ledna – sobota, „Pěší pochod k uctění a zachování přírody a života v Pošumaví“, v 8.3o hodin start v zámeckém areálu, ukončení s hudbou v KD v Chanovicích (Obec Chanovice)
- 6. ledna – neděle, „Tříkrálová sbírka“, charitativní obchůzka koledníků (Charita Horažďovice)
- 24. ledna – čtvrtek, „Rybníky na Blatensku III.“, od 18.oo hodin, beseda s Ing. Janem Kurzem a prof. Jiřím Sekerou nad novou knihou, téma příroda a rybníky Blatenska, KD Chanovice (Obec Chanovice)
- 2. února – sobota, „Tesařský ples“, od 20.oo hodin, tradiční ples, KD Chanovice (Pfeifer Chanovice)
- 16. února – sobota, „Sportovní ples“, ples fotbalového klubu, KD Chanovice (TJ Pfeifer Chanovice)    
- 23. února – sobota, „Mobilizace 1938 a Mnichovská zrada“, od 15.oo hodin, přednášející z Muzea čsl. opevnění z let 1936 až 1938 z Chomutova, a 4. Obrněná Prácheňsko, KD Chanovice (Obec Chanovice)
- 2. března – sobota, „Masopustní průvod“, od 12.oo hodin, tradiční masopustní průvod (Obec Chanovice)
- 23. března – sobota, „Dětská maškarní veselice“, od 14.oo hodin, akce s hudbou a soutěžemi pro školní děti, KD Chanovice (Panoráma)
- 23. března – sobota, „DISCO 80. a 90. léta“, od 20.oo hodin, taneční akce s retro hudbou pro všechny věkové kategorie, KD Chanovice     
- 27. dubna – sobota, „Pouť ke svatému Vojtěchu“, odpolední slavnost u kaple sv. Vojtěcha, společenské setkání v Újezdě u Chanovic (občané Újezda u Chanovic)

Během roku budou i další akce - sledujte plakáty, internetové stránky a obracejte se na uvedené kontakty.

Informace: Obecní úřad, tel. 376 514 353, obec.chanovice@email.cz
Internet: www.chanovice.cz, facebook: Obec Chanovice

Stálé výstavy v zámeckém areálu:
„Galerie Nositelů tradice lidových řemesel“
„Expozice lidových řemesel Pošumaví“
„Historická místnost zámku Chanovice“.  

Otevírací doba v zámeckém areálu Chanovice a na rozhledně na vrchu Chlumu nad Chanovicemi:
- říjen až prosinec: dle předchozí dohody na obecním úřadě    
- leden až duben:    dle předchozí dohody na obecním úřadě       Skupinové prohlídky, min. 5 osob, mimo uvedenou otevírací dobu lze domluvit s předstihem minimálně jednoho dne.

Nad zámeckým areálem je vytvářen skanzen „Expozice lidové architektury jihozápadních Čech“
Informace a kontakty: muzeum.klatovy@tiscali.cz
tel. 376 323 525, 721 721 908 nebo 737 061 235
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Na shledanou v Obci Chanovice.