Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Kulturní a společenské akce na rok 2019 v Obci Chanovice

aktualizováno 7.2.2019 Obec Chanovice: části Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic
  Kulturní a společenské akce v roce 2019 v Obci Chanovice  
Obec Chanovice: části Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic

1. ledna – úterý, „Novoroční vyhlídka z chanovické rozhledny“, rozhledna na Chlumu (Obec Chanovice) 
1. ledna – úterý, „Chanovický betlém“, sváteční setkání ve skanzenu (Vl. muzeum Dr. Hostaše v Klatovech)
5. ledna – sobota, „Pěší pochod k uctění a zachování přírody a života v Pošumaví“, (Obec Chanovice)
6. ledna – neděle, „Tříkrálová sbírka“, charitativní obchůzka koledníků (Charita Horažďovice)
24. ledna – čtvrtek, „Rybníky na Blatensku 3.“, beseda s Ing. J. Kurzem a prof. J. Sekerou (Obec Chanovice)
2. února – sobota, „Tesařský ples“, od 20.oo hodin, tradiční ples, KD Chanovice (Pfeifer Chanovice)
7. února – čtvrtek, „Virtuální univerzita třetího věku – klenoty barokního sochařství“, zahájení letního semestru, vzdělávací program pro seniory (účastníci VU3V, ČZU Praha, ZŠ a MŠ Chanovice, Obec Chanovice)
7. února – čtvrtek, „20. let Rodinky Dětského domova v Chanovicích“, (DD Kašperské Hory a Chanovice)
8. února – pátek, „Křest publikace Pivovary a pivovárky okresu Klatovy“, (Obec Chanovice a spol.)
9. února – sobota, „Turnaj v pinčesu“, pro neregistrované hráče, KD Chanovice (Sportovní spolek Čiperka)   
16. února – sobota, „Sportovní ples“, ples fotbalového klubu, KD Chanovice (TJ Pfeifer Chanovice)    
23. února – sobota, „Uloupená hranice a Mnichov 1938“, beseda (Obec Chanovice)
2. března – sobota, „Masopustní průvod“, tradiční masopustní průvod (Obec Chanovice)
14. března – čtvrtek, „Velikonoční rukodělný seminář s Mgr. Ivanou Sieberovou – Vyrábění ze šustí“, zámek (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Panoráma, VS REGIO, ZŠ a MŠ Chanovice)
21. března – čtvrtek, „Tajemství ptačího života“, beseda s přírodovědcem Ing. J. Vlčkem (Obec Chanovice)
22. až 24. března – pá. až ne., „Jarní tvořivý víkend s Mgr. Ivanou Sieberovou“, seminář, (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, VS REGIO, Panoráma, ZŠ a MŠ Chanovice)
23. března – sobota, „Dětská maškarní veselice“, akce pro školní děti, KD Chanovice (Panoráma Chanovice)
23. března – sobota, „Retro párty 80. a 90. léta“, taneční akce s retro hudbou, KD Chanovice     
6. dubna – sobota, „Andělská veselice“, od 20.oo hodin, veselice s hudbou, KD Chanovice (Andělky)    
11. dubna – čtvrtek, „Prof. arch. J. Škabrada - památky a historické zajímavosti v okolí Chanovic z méně známých stránek", od 18.3o hodin, setkání s prof. Jiřím Škabradou, KD Chanovice (Obec Chanovice)
21. dubna – neděle, „Turnaj ve voleném mariáši o Mistra Chanovic“, společenské soutěžení místních borců, KD Chanovice (místní mariášníci)
27. dubna – sobota, „Pouť ke svatému Vojtěchu“, odpolední slavnost u kaple sv. Vojtěcha, společenské setkání v Újezdě u Chanovic (občané Újezdu u Chanovic)  
27. dubna – sobota, „Den proti úložišti“, start a cíl v Kvášňovicích, společná akce obcí regionu proti záměru vybudovat zde úložiště radioaktivních odpadů (obce tzv. lokality Březový potok)
30. dubna – úterý, „Stavění máje a pálení čarodějnic“, tradiční akce (občané šesti vesnic obce)
3. května – pátek, „Zahájení turistické a výstavní sezóny“, od 16.oo hodin, vernisáž výstavy výtvarných prací ZŠ a MŠ Chanovice, zámecký areál (Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)
18. května – sobota, „Na kole okolo Chanovic“, od 13.oo hodin, turistická vyjížďka, poznávání okolí, start a cíl u KD Chanovice, ukončení s hudbou a rybími specialitami (cyklisté Dobrotice)
25. května – sobota, „Výročí 130 let založení SDH Chanovice“, od 13.oo hodin, okrsková soutěž, hudba, hřiště Chanovice (SDH Chanovice)
30. května – čtvrtek, „Zmizelá Šumava ve vyprávění Šumaváka Emila Kintzla“, od 19.oo hodin, beseda spojená s promítáním, KD Chanovice (Obec Chanovice)
8. června – sobota, „Dětský den v Holkovicích“, od 14.oo hodin, odpoledne her a zábavy především pro děti, ale i pro dospělé (občané Holkovic a SDH Holkovice)  
15. června – sobota, „Letní koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů“, od 19.oo hodin, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice)
16. června – neděle, „Pouť v Defurových Lažanech“, tradiční sváteční víkend 
22. června – sobota, „Memoriál Pepy Kubaně v nohejbale“, od 9.oo hodin, tradiční nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčů v Dobroticích (Dobrotice) 
                         25. ročník Kulturního léta v Chanovicích,
- výstavy, koncerty a další akce
30. června – neděle, „Když jsem šel z hub …“, od 17.oo hodin, zahájení bude spojené s přednáškou, výstava o houbách našeho kraje, zámek, výstava bude do 4. 8. 2019 (ZŠ a MŠ Chanovice, Panoráma) 
6. července – sobota, „Den řemesel – přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje“, od 9.45 hodin, zámecký areál a skanzen, tradiční řemesla, cca sedmdesát oborů, doplněno hudebníky, šermíři, loutkoherci, tradiční kuchyně (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice, ZŠ Chanovice a spolky v obci)
6. července – sobota, „Obrazy, Valentin Horba a Josef Duspiva“ od 10.oo hodin, vernisáž, zámecký areál, výstava bude do 15. 8. 2019 (Obec Chanovice)
13. července – sobota, „Kubelíkovo trio“, od 18.oo hodin, koncert významného hudebního tělesa, klasická hudba v podání světových hudebníků, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice)
20. července – sobota, „Memoriál Františka Pavlovského a Josefa Smitky“, od 13.oo hodin, fotbalový turnaj a setkání, sportovní areál Chanovice (TJ Pfeifer Chanovice)
27. července – sobota, „Memoriál L. Duchoně“, od 13.oo hodin, cvičiště v Defurových Lažanech, hasičská soutěž, následně veselice s hudbou (SDH Defurovy Lažany)
27. července – sobota, „Koncert souboru Harmonia“, od 18.oo hodin, hudební vystoupení na unikátní renesanční flétny, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice)
9. srpna – pátek, Švejk – band“, od 18.oo hodin, písničky z hospůdek a kabaretů počátku XX. století, „hašlerky“, kuplety, staropražské i lidové písně, ba i songy z počátků českého trampingu (Panoráma)
17. srpna – sobota, „25 let budování chanovického skanzenu“, souhrn o čtvrtstoletí skanzenu, zámecký areál, výstava bude do 8. 9. 2019 (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice)
24. srpna – sobota, „Bratři Vilímcové“, od 18.oo hodin, housle a klavír, koncert z díla českých skladatelů, zámek (Panoráma, Obec Chanovice)
30. srpna – pátek, „Koncert Musical Friendship“, od 18.oo hodin, moderní skladby v úpravě pro housle, kytaru a klavír v podání mladých hudebníků, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice)
14. září – sobota, „100 let tesařství v Chanovicích“, od 13.oo hodin zahájení a setkání, dobové fotografie 
a dokumenty o lidech a jejich práci ve zdejší tesárně, zámecký areál, výstava do 29. 9. 2019 (Obec Chanovice)
15. září – neděle, „Chanovická pouť“, tradiční církevní a společenská akce, taneční zábava, sportovní utkání, výstavy a další (Obec Chanovice, místní instituce a spolky)
3. října – čtvrtek, „Virtuální univerzita třetího věku“, zahájení zimního semestru, dlouhodobý vzdělávací program pro seniory (přihlášení účastníci VU3V, ČZU Praha, ZŠ a MŠ Chanovice, Obec Chanovice)
5. října – sobota, „Den místní potraviny“, od 10.oo hodin, 13. ročník potravinářského dne ve skanzenu (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice)
5. října – sobota, „Chanovický plenér“, od 13.oo hodin, vernisáž spojená s módní přehlídkou, výstava výtvarných prací studentů ISŠŽ v Plzni, zámecký areál, výstava do 30. 12. 2019 (ISŠŽ v Plzni, Obec Chanovice)
5. a 6. října – víkend, „Všestranné zkoušky ohařů a malých plemen“, oba dny průběžně od lovecké chaty Chanovice a do okolí (Myslivecký spolek Chanovice)
11. až 13. října – pá. až ne., „Podzimní tvořivý víkend s Mgr. Ivanou Sieberovou“, přihlášky u Mgr. B. Legátové tel. 371 120 715 (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, VS REGIO, Panoráma, ZŠ a MŠ Chanovice)
7. listopadu, „Podzimní rukodělný seminář s Mgr. Ivanou Sieberovou – vánoční ozdoby z korku“, zámek, (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Panoráma,VS REGIO, ZŠ a MŠ Chanovice)
listopad - sobota, „Obec a její lidé“, od 15.oo hodin vernisáž, 21. ročník fotografické soutěže z území mezi městy Blatná, Horažďovice a Nepomuk, zámek (Panoráma, ZŠ a MŠ Chanovice) 
16. listopadu – sobota, „Hasičská veselice“, akce místních hasičů v KD Chanovice (SDH Chanovice) 
1. prosince – neděle, „Rozsvícení vánočního stromku v Chanovicích“, před kostelem Povýšení Sv. Kříže 
5. prosince – čtvrtek, „Mikuláš, andělé a čerti“, tradiční mikulášské nadělování
25. a 26. prosince – středa a čtvrtek, „Chanovický betlém“, ve skanzenu (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše)
31. prosince – úterý, „Myslivecký Silvestr“, od 20.oo hodin, KD Chanovice (Myslivecké sdružení Chanovice)

Během roku budou i další akce – sledujte plakáty, internetové stránky a obracejte se na uvedené kontakty.

Informace: Obecní úřad, tel. 376 514 353,
e-mail: obec.chanovice@email.cz, Internet: www.chanovice.cz
IC Chanovice, tel. 376 514 164, e-mail: ic.chanovice@email.cz
Stálé výstavy v zámeckém areálu: „Galerie Nositelů tradice lidových řemesel“, „Expozice lidových řemesel Pošumaví“, „Historická místnost zámku Chanovice“.  

Otevírací doba v zámeckém areálu Chanovice a na rozhledně na vrchu Chlumu nad Chanovicemi:
- leden až duben: dle předchozí dohody na obecním úřadě
- květen: sobota a neděle, svátek 10.00 – 16.00 hodin 
- červen až srpen: každý den 10.00 – 16.00 hodin
- září: sobota a neděle, svátek 10.00 – 16.00 hodin (rozhledna bude otevřena ještě v říjnu)    
- říjen až prosinec: dle předchozí dohody na obecním úřadě                   
Skupinové prohlídky, min. 5 osob, mimo uvedenou otevírací dobu lze domluvit s předstihem minimálně jednoho dne.

Nad zámeckým areálem je vytvářen skanzen „Expozice lidové architektury jihozápadních Čech“
Informace a kontakty: info@muzeumklatovy.cz tel. 376 323 525, 721 721 908 nebo 737 061 235

Na všechny akce jste srdečně zváni.
Na shledanou v Obci Chanovice.