Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Kulturní a společenské akce na rok 2020 v Obci Chanovice

aktualizováno 29.6.2020
Obec Chanovice: části Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic
- 30. května – sobota, „Osvobození českého jihozápadu“, výstava připravena Mgr. K. Foudem k výročí 75. let
od osvobození, zámecký areál, výstava bude do 21. 6. 2020 (Obec Chanovice)
- 12. června – pátek, „Noc kostelů v Chanovicích“, od 17. hodin, v kostele Povýšení Svatého Kříže, prohlídka
a koncert sboru Velkobor (Farnost Chanovice, Panoráma)
- 14. června – neděle, „Pouť v Defurových Lažanech“, tradiční sváteční víkend
26. ročník Kulturního léta v Chanovicích, zahájení - výstavy, koncerty a další akce
- 20. června – sobota, „Letní koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů“, od 18.oo
hodin, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice)
- 26. června – pátek, „Michalec – Heiser: NEJEN AKTY“ od 17.3o hodin, zahájení výstavy dvou architektů
výtvarníků, zámecký areál, výstava bude do 11. 8. 2020 (Obec Chanovice)
- 4. července – sobota, „Grafici ze Zámečku na Zámku“, letní výstava SUPŠ Zámeček v Plzni, zámecký
areál, výstava bude do 21. 8. 2020 (ZŠ a MŠ Chanovice, Panoráma)
- 5. července – neděle, „Na kole okolo Chanovic“, od 13.oo hodin, turistická vyjížďka pro cyklisty všech
generací, poznávání okolí, start a cíl u KD Chanovice (cyklisté Dobrotice)
- 11. července – sobota, „ Švejk band“, od 18.oo hodin, koncert plzeňské kapely, písničky z hospůdek,
„hašlerky“ a lidové písně, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice)
- 15. července – středa, „Má vlast cestami proměn“, putovní venkovní výstava o příbězích na zlepšování míst
a života v naší republice, zámecký areál, výstava do 5. 8. 2020 (Asociace Entente Florale, Obec Chanovice)
- 25. července – sobota, „Memoriál L. Duchoně“, od 13.oo hodin, cvičiště v Defurových Lažanech, hasičská
soutěž, následně veselice s hudbou (SDH Defurovy Lažany)
- 1. srpna – sobota, „Prof. Štěpán Rak a kytara“, od 18.oo hodin, koncert, zámek (Panoráma, Obec Chanovice)
- 8. srpna – sobota, „Nohejbalový turnaj trojic v Újezdu“, sportování nohejbalistů (SDH Újezd u Chanovic)
- 15. srpna – sobota, „Brasstet“ od 18.oo hodin, koncert populárních melodií v podání žesťového seskupení
mladých českých hudebníků včetně chanovického rodáka Petra Sudy, zámek (Panoráma, Obec Chanovice)
15. srpna – sobota, „Sestry Linda Kotrbová a Veronika Sholze Mojžíšová KAMENY ZE.MĚ “ od 19.3o
hodin, zahájení výstavy výtvarnic, zámecký areál, výstava bude do 27. 9. 2020 (Obec Chanovice)
- 22. srpna – sobota, „Domů cestou vítězství, 75. výročí od Osvobození 1945“, historické vojenské kluby, výstava,
přednáška, odhalení pamětní desky, zámecký areál (Vojenské kluby a Obec Chanovice)
- 21. až 23. srpna – pá. až ne., „Letní tvořivý víkend s Mgr. Ivanou Sieberovou“, přihlášky u Mgr. B.
Legátové tel. 371 120 715 (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, VS REGIO, Panoráma, ZŠ a MŠ Chanovice)
- 20. září – neděle, „Chanovická pouť“, tradiční církevní a společenská akce, taneční zábava, sportovní
utkání, výstavy a další (Obec Chanovice, místní instituce a spolky)
- 1. října – čtvrtek, „Virtuální univerzita třetího věku“, zahájení zimního semestru, dlouhodobý vzdělávací
program pro seniory (přihlášení účastníci VU3V, ČZU Praha, ZŠ a MŠ Chanovice, Obec Chanovice)
- 3. října – sobota, „Den místní potraviny“, od 10.oo hodin, 14. ročník potravinářského dne ve skanzenu
(Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice)
- 3. října – sobota, „Chanovický plenér 2020“, od 13.oo hodin, vernisáž spojená s módní přehlídkou, výstava
výtvarných prací studentů ISŠŽ v Plzni, zámecký areál, výstava do 30. 12. 2020 (ISŠŽ v Plzni, Obec Chanovice)

Během roku budou i další akce – sledujte plakáty, internetové stránky a obracejte se na uvedené kontakty.

Informace:
Obecní úřad, tel. 376 514 353, e-mail: obec.chanovice@email.cz Internet: www.chanovice.cz
IC Chanovice, tel. 376 514 164, e-mail: ic.chanovice@email.cz

Stálé výstavy v zámeckém areálu: „Galerie Nositelů tradice lidových řemesel“, „Expozice lidových řemesel
Pošumaví“, „Historická místnost zámku Chanovice“.

Otevírací doba v zámeckém areálu Chanovice a na rozhledně na vrchu Chlumu nad Chanovicemi:
- leden až duben: dle předchozí dohody na obecním úřadě
- květen: sobota a neděle, svátek 10.00 – 16.00 hodin
- červen až srpen: každý den 10.00 – 16.00 hodin
- září: sobota a neděle, svátek 10.00 – 16.00 hodin (rozhledna bude otevřena ještě v říjnu)
- říjen až prosinec: dle předchozí dohody na obecním úřadě

Skupinové prohlídky, min. 5 osob, mimo uvedenou otevírací dobu lze domluvit s předstihem minimálně jednoho dne.

Nad zámeckým areálem je vytvářen skanzen „Expozice lidové architektury jihozápadních Čech“
Informace a kontakty: info@muzeumklatovy.cz tel. 376 323 525, 721 721 908 nebo 737 061 235.
Na všechny akce jste srdečně zváni. Na shledanou v Obci Chanovice.