Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Kulturní a společenské akce na rok 2019 v Obci Chanovice

aktualizováno 11.11.2019
Kulturní a společenské akce ke konci v roku 2019
v Obci Chanovice
Obec Chanovice: části Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic
- 14. září – sobota, „100 let tesařství v Chanovicích“, od 13.oo hodin zahájení a setkání, dobové fotografie
a dokumenty o lidech a jejich práci ve zdejší tesárně, zámecký areál, výstava do 29. 9. 2019 (Obec Chanovice)
- 15. září – neděle, „Chanovická pouť“, tradiční církevní a společenská akce, taneční zábava, sportovní
utkání, výstavy a další (Obec Chanovice, místní instituce a spolky)
- 26. září – čtvrtek, „Pivovary a pivovarnictví v Chanovicích a na Horažďovicku“, od 18.oo hodin, beseda
s historikem Janem Jirákem, KD Chanovice (Obec Chanovice)
- 3. října – čtvrtek, „Virtuální univerzita třetího věku“, zahájení zimního semestru, dlouhodobý vzdělávací
program pro seniory (přihlášení účastníci VU3V, ČZU Praha, ZŠ a MŠ Chanovice, Obec Chanovice)
- 5. října – sobota, „Den místní potraviny“, od 10.oo hodin, 13. ročník potravinářského dne ve skanzenu
(Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice)
- 5. října – sobota, „Chanovický plenér“, od 13.oo hodin, vernisáž spojená s módní přehlídkou, výstava
výtvarných prací studentů ISŠŽ v Plzni, zámecký areál, výstava do 30. 12. 2019 (ISŠŽ v Plzni, Obec Chanovice)
- 5. a 6. října – víkend, „Všestranné zkoušky ohařů a malých plemen“, oba dny průběžně od lovecké chaty
Chanovice a do okolí (Myslivecký spolek Chanovice)
- 11. až 13. října – pá. až ne., „Podzimní tvořivý víkend s Mgr. Ivanou Sieberovou“, přihlášky u Mgr. B.
Legátové tel. 371 120 715 (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, VS REGIO, Panoráma, ZŠ a MŠ Chanovice)
- 24. října – čtvrtek, „Pošumaví, Šumava a knihy fotografa Jana Kavaleho“, od 18.oo hodin, beseda spojená
s promítáním, KD Chanovice (Obec Chanovice)
- 7. listopadu – čtvrtek, „Podzimní rukodělný seminář s Mgr. Ivanou Sieberovou – vánoční ozdoby
z korku“, zámek, (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Panoráma,VS REGIO, ZŠ a MŠ Chanovice)
- 9. listopadu – sobota, „Vítání občánků“, od 13.3o hodin, slavnostní setkání v Chanovicích (Obec Chanovice)
- 9. listopadu - sobota, „Obec a její lidé“, od 15.oo hodin, 21. ročník fotografické soutěže z území mezi městy
Blatná, Horažďovice a Nepomuk, KD Chanovice (Panoráma)
- 16. listopadu – sobota, „Hasičská veselice“, akce místních hasičů v KD Chanovice (SDH Chanovice)
- 21. listopadu – čtvrtek, „Rybníky na Blatensku 2.“, od 18.oo hodin, beseda s Ing. J. Kurzem a prof. J.
Sekerou, KD Chanovice (Obec Chanovice)
- 29. listopadu – pátek, „Plynové lampy“, od 19.oo hodin, divadelní představení TYJÁTRu Horažďovice,
dobrá detektivka Patricka Hamiltna, KD Chanovice (Obec Chanovice)
- 1. prosince – neděle, „Rozsvícení vánočního stromku v Chanovicích“, před kostelem Povýšení Sv. Kříže
- 5. prosince – čtvrtek, „Mikuláš, andělé a čerti“, tradiční mikulášské nadělování
- 12. prosince – čtvrtek, „Šlechtické rody na chanovickém zámku“, od 18.oo hodin, křest nové publikace
spojený s besedou s autory, KD Chanovice (Obec Chanovice)
- 21. prosince – sobota, „Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů“,
 od 18.oo hodin, předvánoční koncert, zámecký areál (Panoráma, Obec Chanovice)
- 25. a 26. prosince – středa a čtvrtek, „Chanovický betlém“, ve skanzenu (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše)
- 26. prosince – čtvrtek, „Sestry Strolených a Pavel“, od 17.oo hodin, vánoční koncert, zámecký areál
(Panoráma, Obec Chanovice)
- 31. prosince – úterý, „Myslivecký Silvestr“, od 20.oo hodin, KD Chanovice (Myslivecký spolek Chanovice)
- 1. ledna – středa, „Novoroční vyhlídka z chanovické rozhledny“, rozhledna na Chlumu (Obec Chanovice)
- 1. ledna – středa, „Chanovický betlém“, sváteční setkání ve skanzenu (Vl. muzeum Dr. Hostaše v Klatovech)
- 4. ledna – sobota, „Pěší pochod k uctění a zachování přírody a života v Pošumaví“, (Obec Chanovice)
- 5. ledna – neděle, „Tříkrálová sbírka“, charitativní obchůzka koledníků (Charita Horažďovice)

Během roku budou i další akce – sledujte plakáty, internetové stránky a obracejte se na uvedené kontakty.
Informace: Obecní úřad, tel. 376 514 353, e-mail: obec.chanovice@email.cz Internet: www.chanovice.cz

Stálé výstavy v zámeckém areálu:
„Galerie Nositelů tradice lidových řemesel“, „Expozice lidových řemesel Pošumaví“, „Historická místnost zámku Chanovice“.
Chanovická tvrz byla založena v kopcovité krajině s úžasnými výhledy na Šumavu přes údolí zlatonosné Otavy.
Vrcholy kopců mají výšku 600 m n. m. a spolu se stovkami kamenitých pahorků jsou zalesněny smíšenými lesy.
Zámecký areál je položen v parku anglického typu. Nad vsí se rozrůstá skanzen lidové architektury jihozápadních Čech. Naučná stezka „Příroda a lesy Pošumaví“ spojuje zámek se skanzenem. Součástí stezky je rozhledna na vrchu Chlumu, která byla vystavěna s mottem „Prácheňsko jako na dlani“. Zástavba starší části vesnice je prohlášena za vesnickou památkovou zónu a svědčí o umu, estetickém cítění, vztahu k místu a řemeslné poctivosti našich předků.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Na shledanou v Obci Chanovice.


Kulturni a spolecenske akce na konci roku 2019 v Chanovicich.pdf