Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Usnesení č. 16 vyhotovení územního plánu

Obec Chanovice
Chanovice 36
341 01
Telefon: 376 514 353 Fax: 376 514 000 E-mail: obec.chanovice@email.cz

Na veřejném zasedání Zastupitelstva Obce Chanovice konaného dne 15.3. 2007 v Obecním domě v Defurových Lažanech
zastupitelstvo obce s c h v á l i l o
Usnesením č. 16 vyhotovení územního plánu Obce Chanovice – pro celé správní území,
tj. pro katastrální území Černice, Defurovy Lažany, Dobroticve, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic.

Předmětem je zpracování územního plánu Obce Chanovice včetně jeho částí tj. Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic a k.ú.: Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Újezd u Chanovic dle zákona č. 183/2006 Sb.
Zpracování a rozsah dokumentace se řídí příslušnými ustanoveními platného Stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006, Sb..

Na základě poptávkového řízení byl jako zpracovatel zemního plánu vybrán:
Ing. Arch. Pavel Valtr
Urbioprojekt
Bělohorská 3
Plzeň
301 64

Veškeré požadavky, návrhy, informace, apod. lze získat a předkládat na Obecní úřad Chanovice a u Ing. Arch. Valtra.
Petr Klásek
Starosta
Ing.Eva Pavlovská
Ing. Pavel Hlaváč
zástupci starosty