Obecní úřad Chanovice
Chanovice 36
341 01  Horažďovice
IČ: 255556
DIČ: CZ00255556
bankovní spojení: 821891349/0800 - Česká spořitelna a.s.

telefon: +420 376 514 353
obec.chanovice@email.cz
www.chanovice.cz

Úřední hodiny:
- Pondělí, středa 8.00 - 17.00 - Úterý, čtvrtek a pátek je možno též řešit Vaše požadavky v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hodin, raději si ale předem ověřte přítomnost pracovníků obce telefonicky
- Po telefonické/osobní dohodě kdykoliv (v naléhavých případech volejte
606 745 795 - starosta obce)


Datová schránka Datová schránka obce Chanovice: x3razic

rss  | mapa serveru  | 
Léto v Chanovicích 2009

Fotografie k několika akcím probíhajím o letních prázdninách 2009 v zámeckém areálu Chanovice a informace o nich.

Zámecký areál v Chanovicích je o prázdninách otevřen každý den.

Celý zámecký areál Chanovice je kulturní památka ČR.

Z hlediska památkářského je chanovický areál oceňován pro zachovalost a celistvost tradiční české vesnice, čítající původně: zámek, hospodářský dvůr, park, kostel, fara, sýpka, kampelička, obecná škola, pošta, obecní úřad, hájenka, pivovar a desítky původních domků.   

Vše zasazeno do krásné kopcovité krajiny se smíšenými lesy, rybníky, polními cestami a kamenitými pahorky. Umocněno výhledy na Šumavu přes údolí zlatonosné Otavy.

Stálé výstavy:

-          Expozice lidových řemesel Pošumaví ve zrekonstruovaných sklepeních zámku je věnovaná tradičním řemeslům a životu venkova v 18. a 19. století. Tisíce kusů řemeslného a zemědělského náčiní, předměty běžné denní potřeby.

-          Galerie Nositelů tradice lidových řemesel významných řemeslníků z celé ČR oceněných Ministerstvem kultury ČR od roku 2001. Titul zatím obdrželo jen třicet sedm lidí. Tradice, záchrana lidových řemesel, české materiály, původní technologie.

Výstavy přes prázdniny:

-          „Tradice a krása řemesla“, práce studentů a pedagogů  SŠ Oselce oborů umělecké zpracování dřeva a kovů

-          „Expedice Tibet“, fotografie Jany Dvorské a Miloše Kašpara z dvouměsíčního cestování po himalájských velehorách

-          „Bytosti ze Zámečku“, výtvarné práce, sochařská díla, fotografie studentů umělecko průmyslové školy z Plzně

Letos pro všechny snížené jednotné vstupné k 15. výročí zahájení obnovy a záchrany zámeckého areálu. Vše výše uvedené lze vidět s průvodkyní za cenu 40,- Kč na osobu.

Co jinde v Plzeňském kraji neuvidíte:

-          Skanzen - Expozice lidové architektury jihozápadních Čech, záchranný projekt lidových staveb z Šumavy a Pošumaví. Přeneseno a znovu postaveno nyní čtrnáct větších objektů a pět objektů drobné architektury. Další ve výstavbě především v rámci pracovně naučných dobrovolnických pobytů. 

-          Dlouhodobý projekt Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech. Otevřeno s průvodcem každý den mimo pondělí.

Informace:

Obecní úřad, 376 514 353,  obec.chanovice@email.cz   

IC, tel. 376 514 164, e-mail: ic.chanovice@email.cz

Internet: www.chanovice.cz

Otevírací doba v zámeckém areálu Chanovice:

- leden až duben:   dle předchozí dohody na obecním úřadě                   

- květen:                   sobota a neděle      10.00 – 16.00 hodin   

- červen až srpen:     každý den              10.00 – 16.00 hodin

- září:                        sobota a neděle      10.00 – 16.00 hodin     

- říjen až prosinec: dle předchozí dohody na obecním úřadě                  

( Prohlídky skupin lze domluvit i mimo uvedenou otevírací dobu.)

Srdečně Vás zveme na Pošumaví, Prácheňsko, Chanovicko, na český venkov. Léto v Chanovicích 2009 (9)